17. 12. 2009 Jihomoravský kraj má rozpočet na příští rok

Zastupitelé schválili deklaraci k silnici R 52

Rozpočet Jihomoravského kraje na příští rok schválili ve čtvrtek 17. prosince zastupitelé Jihomoravského kraje bez rozdílu politické příslušnosti. Pro návrh Rady hlasovalo všech 62 přítomných zastupitelů.
Proti výdajům ve výši 5,492 mld. Kč stojí příjmy 4,981 mld. Kč. Schodek ve výši 613,027 mil. Kč bude financován zapojením rezervních prostředků a částečně i využitím úvěru Evropské investiční banky ve výši 606,594 mil. Kč. Zastupitelé přijali doprovodné usnesení k plánovaným výdajům ve výši 50 milionů korun, vyčleněným na úhradu tzv. regulačních poplatků pacientům krajských zdravotnických zařízení. Uložili radě „zabezpečit jejich čerpání v souvislosti s výzvou Ministerstva vnitra ČR ze dne 20.10.2009 a v souladu s právním řádem ČR.“
Zastupitelé schválili také Deklaraci Zastupitelstva Jihomoravského kraje k rychlostní silnici R 52 a žádost o změnu usnesení vlády ČR č. 735 ze dne 9. června 2008. Oba dokumenty před novináři na tiskové konferenci podepsali kromě hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a jeho náměstkyně Anny Procházkové také předsedové všech politických klubů v krajském zastupitelstvu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR o zrušení Územního plánu velkého územního celku Břeclavska. V deklaraci vyjadřuje podporu další přípravě výstavby rychlostní silnice R 52.

Text deklarace ZDE (doc, 32 kB). 

V žádosti o změnu vládního usnesení č. 735 z června minulého roku navrhuje zastupitelstvo změnit tu část dokumentu, která ukládá pokračování přípravných prací k stavbě obchvatu Břeclavi silnicí 1/55 v úseku mezi dálnicí D2 a hraničním přechodem Poštorná/Reintal ve čtyřpruhovém uspořádání. Místo toho žádají zastupitelé dvoupruhové uspořádání tohoto obchvatu.

Krajské zastupitelstvo dále schválilo Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Novostavba Janáčkova kulturního centra“ mezi Ministerstvem kultury, Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem a Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy. Zároveň uložilo Radě JMK zapracovat do návrhu rozpočtů na roky 2011-2013 finanční prostředky na přípravu a realizaci tohoto projektu (do celkové výše 100 mil. korun).

Zastupitelstvo JMK také schválilo sloučení příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nábytkářské, Rosice, Říčanská 1158 s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno – Bosonohy, Pražská 38b s účinností od 1. 7. 2010. Důvodem sloučení je současný nepříznivý demografický vývoj, jehož následkem dochází ke značnému poklesu počtu žáků, kteří zahajují vzdělávání na středních školách. Zásadním úsporným opatřením bude přestěhování všech činností SOŠ a SOU nábytkářského, Rosice, Říčanská 1158, tj. střední školy, školní jídelny a domova mládeže, do Brna - Bosonoh, takže areál školy v Rosicích bude zcela vystěhován.

Radní Oldřich Ryšavý informoval zastupitele o zajištění lékařské služby první pomoci pro dospělé pro okres Brno-město a lékárenské pohotovostní služby: Na základě výběrového řízení ze dne 16. prosince 2009 na zabezpečení lékařské služby první pomoci pro dospělé pro okres Brno-město, služby ohledání zemřelých a stomatologické lékařské služby první pomoci pro okresy Brno-město a Brno-venkov bude uzavřena smlouva s Úrazovou nemocnicí v Brně od 1. ledna do 31. prosince 2010. Lékárenskou pohotovostní službu bude od 1. ledna do 31. prosince 2010 zajišťovat na základě výběrového řízení z téhož dne obchodní společnost K.E.I.pharma, s.r.o., Koliště 47, 602 00 Brno.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek