16. 12. 2009 Hejtman Michal Hašek a ministr Martin Pecina k poplatkům ve zdravotnictví

Půjde o spor dvou právních názorů

Spor mezi Ministerstvem vnitra ČR a některými kraji nespočívá v tom, zda kraje mohou nebo nemohou poskytovat svým občanům dary, například touto formou za ně zaplatit takzvané regulační poplatky ve zdravotnictví. Předmětem sporu je pouze to, jakým způsobem se tak děje. Zatímco v Plzeňském kraji občan u lékaře zaplatí, schovává si své účty a za určitý čas je pošle svému kraji, který mu peníze za poplatky proplatí, v Jihomoravském a dalších krajích je praxe jiná. Občan pouze podepíše darovací smlouvu a dar ve výši poplatku za něj přímo zaplatí kraj.
Ministerští úředníci jsou toho názoru, že v tomto případě se vlastně poplatky nevybírají. Jihomoravský kraj má jiný právní názor. Zákon totiž nestanoví jakým způsobem má dojít k úhradě poplatku a kdo ho má platit. „Zákon je dodržen, poplatek je vždy vybrán, uhradí jej Jihomoravský kraj. Jsme přesvědčeni, že zákon neporušujeme. To, že si úředníci ministerstva myslí něco jiného, to ještě neznamená, že to, co děláme, je nezákonné. Je to jen právní názor proti právnímu názoru. O tom, kdo má pravdu, rozhodne teprve správní řízení, možná však až soud,“ řekl na dnešní tiskové konferenci hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Ministr vnitra Martin Pecina potvrdil, že není smyslem správního řízení nařizovat krajům, jestli mohou dávat svým občanům dary nebo ne. „O tom není žádných pochyb, nám to nevadí. Problém je jen ve způsobu, který některé kraje zvolily. Ještě nemáme od všech jejich právní argumenty,“ řekl Pecina. Hejtman vyjádřil přesvědčení, že Poslanecká sněmovna v nejbližší době zruší dosavadní nevyhovující právní úpravu. „Poplatky jsou zpackaným krokem ODS a jejího bývalého ministra Tomáše Julínka. Byl bych spokojen, kdyby Poslanecká sněmovna tyto poplatky zrušila a zahájila seriózní debatu o systémových změnách, například i o tom, co případně v našem zdravotnictví zpoplatnit. Takové debatě se nevyhýbáme,“ dodal Michal Hašek.
Hejtman i ministr vnitra na dnešní tiskové konferenci odmítli způsob, jakým o sporu ministerstva a krajů informovaly dnešní Hospodářské noviny pod titulkem Pecina v lednu zakáže krajům platit poplatky. „Článek, který vyšel v HN, jsem nechtěl vůbec komentovat. Jsou věci, na které je pod mou důstojnost reagovat. Na druhou stranu to vyvolalo takový mediální zájem, že jsem se dohodl s panem hejtmanem uspořádat tuto tiskovou konferenci. Už titulek nerespektuje základní fakta. Zákonný postup, který dodržuji, je takový, že kraje dostaly výzvy, nyní se k nim do 21. prosince vyjadřují, pak budou jejich odpovědi zpracovány a pokud úředníci usoudí, že je třeba s některým z krajů zavést správní řízení, stane se tak. To bude ze zákona trvat 30 nebo 60 dnů, každopádně v lednu nic nezakážeme,“ řekl Martin Pecina a dodal: „Je to čistá fabulace, citace nějakých starých vyjádření. To považuji za neseriózní postup, snažící se vyvolat dojem, že jsem HN poskytl aktuální rozhovor, což není pravda.“
Michal Hašek označil článek za snůšku informací, o nichž nelze říci jakým způsobem byly získány: „Jako příklad uvedu informaci, že Jihomoravský kraj za poplatky letos zaplatil 27 milionů korun, a že plán na příští rok neznáme. Mám tu sms korespondenci s panem redaktorem, kde jsem mu jasně popsal, že pro příští rok je vyčleněno na tento účel 50 milionů korun v návrhu rozpočtu, a že letos dosáhl zájem veřejnosti o proplacení regulačních poplatků formou daru 65 %. Nic z toho autor článku nepoužil.“
Rada Jihomoravského kraje ve čtvrtek projedná odpověď ministerstvu vnitra na jeho výzvu, ve které kraj podává obsáhlý výklad svého právního názoru na současnou praxi.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek