14. 12. 2009 V Utrechtu bylo podepsáno memorandum o partnerství ve vzdělávání

Cílem je také vzájemná výměna studentů a pedagogů

Ve dnech 12. - 15. prosince se uskutečnila zahraniční pracovní cesta členů Rady Jihomoravského kraje Miloše Šifaldy, Ilony Sokolové a Jiřího Jandy do Provincie Utrecht. Účelem cesty byl mimo jiné také podpis Memoranda o partnerství ve vzdělávání mezi statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a městem Utrechtem.
Memorandum podepsali v pondělí 14. prosince Miloš Šifalda za Jihomoravský kraj, náměstek primátora Daniel Rychnovský za statutární město Brno a místostarostka Utrechtu Marka Spit za město Utrecht. Obsahem memoranda je například výměna znalostí a zkušeností mezi vzdělávacími institucemi, rozvoj spolupráce a kontaktů mezi nimi, vzájemné výměny studentů a pedagogů a spolupráce na mezinárodních projektech, zejména těch, které jsou spolufinancovány z fondů EU.
Členové delegace se dále setkali s Joopem Binnekampem, členem exekutivní rady Provincie Utrecht, a členem nizozemské královské rodiny princem Pietrem Christianem van Vollenhoven, se kterými diskutovali o inovativních opatřeních v oblasti povodňových rizik. Oba projevili zájem o návštěvu Jihomoravského kraje v březnu příštího roku za účelem získání bližších informací o této problematice.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek