15. 12. 2009 Zlatý komturský kříž pro Stanislava Juránka

Ocenění prvního hejtmana Jihomoravského kraje

V sále zemského sněmu v St. Pöltenu převzal v úterý člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje a krajský hejtman v obdobích 2000 – 2004 a 2004 – 2008 Stanislav Juránek Zlatý komturský kříž za zásluhy o Spolkovou zemi Dolní Rakousko.
Jde o jedno z nejvyšších vyznamenání Dolního Rakouska, které mu udělil hejtman spolkové země Dolní Rakousko Erwin Pröll za úspěšnou spolupráci Dolního Rakouska a Jihomoravského kraje a vynikající "pracovní klima" této spolupráce. Hejtman Pröll ocenil zejména výbornou součinnost při povodních v roce 2006. Spolu se Stanislavem Juránkem bylo oceněno několik desítek dalších osobností dolnorakouského veřejného a politického života.
Na závěr oceňování pronesl Stanislav Juránek děkovnou řeč, kterou přítomné auditorium velmi ocenilo. Vyjádřil v ní potěšení, že se stal po biskupském vikáři Ludvíku Horkém druhým Jihomoravanem, který toto ocenění obdržel a mj. dodal: „Vnímám tuto poctu především jako uznání všem, kteří se před necelými čtyřmi lety podíleli během povodní na Dyji při záchranných pracích. Jsem přesvědčen, že bez ohledu na politickou příslušnost vedení našich dvou regionů bude pokračovat vzájemná spolupráce ve stejně přátelské a pracovní atmosféře tak, jak jsem ji spolu s panem hejtmanem Pröllem zahájili podpisem v září 2002.“
Slavnostního aktu se zúčastnili také Petr Mareš, ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru Brno (v době povodní velitel centrální požární stanice Znojmo), Petr Novosád, velitel požární stanice Hrušovany nad Jevišovskou (v době povodní strojník) a Pavel Balík, místostarosta města Znojmo a člen krajského zastupitelstva (v době povodní starosta Znojma).

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek