foto 1 foto 2

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2008

pozn.: ve všech zveřejněných dokumentech byly vymazány citlivé údaje týkající se jednotlivých podnikatelských subjektů