15. 12. 2009 Zprovoznění centrálního depozitáře Muzea Vyškovska

Nové zařízení vyřeší problémy s ukládáním sbírkových předmětů

Za přítomnosti náměstka hejtmana Václava Božka byl v úterý slavnostně otevřen zprovozněný centrální depozitář Muzea Vyškovska. Depozitář vznikl přestavbou výstavního pavilonu ve Vyškově-Dědicích, který byl do roku 1990 součástí Památníku Klementa Gottwalda.
Vzhledem k tomu, že depozitární prostory muzea byly téměř zaplněny a vznikaly problémy s ukládáním nově získaných sbírkových předmětů, předložilo Muzeum Vyškovska svému zřizovateli - Jihomoravskému kraji - návrh na přestavbu tohoto objektu na centrální depozitář muzea. Projektové řešení po schválení projektu krajem vypracovala firma ARCHA 2000. Stavební práce pak byly zahájeny v říjnu 2008 a ukončeny přesně za rok. Muzeum tak získalo 749 m2 depozitárních a skladovacích prostor.
Nový centrální depozitář umožní uložení značného množství sbírek ve vhodných klimatických podmínkách a s odpovídajícím zabezpečením, a to včetně rezerv i pro budoucí roky. Celkové náklady na přestavbu objektu, jeho vybavení a stěhování sbírek dosáhly částky 11,31 milionu korun.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek