15. 12. 2009 Vyhlášení výsledků soutěže Společnost přátelská rodině

Oceněno bylo sedm organizací

Brněnské sídlo krajského úřadu v úterý hostilo slavnostní vyhlášení jihomoravských výsledků soutěže Společnost přátelská rodině. Ocenění nejlepším institucím předal hejtman Michal Hašek spolu s krajským radním Jiřím Altmanem a herečkou Alenou Antalovou. Kampaň každoročně organizuje občanské sdružení Síť mateřských center.
Hledisek, podle kterých byly navržené instituce posuzovány, byla hned celá řada – patřičné zázemí pro rodiče s dětmi, bezbariérové přístupy, programy pro rodiny atd. Ocenění nakonec získaly tyto subjekty: Centrum pro rodinu a sociální péči Brno, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko, Služby Boskovice, s.r.o. – Městské lázně, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, ZŠ Řeznovice, Westernové městečko Boskovice, s. r. o., Western Park Boskovice a Filia klub, s.r.o z Brna. Oceněna byla též vybraná mateřská centra z obcí a městysů Jihomoravského kraje.
„Způsobů, jak podpořit rodiny s dětmi, je řada - v možnostech kraje je jich několik. Zatím nejviditelnějším je projekt Rodinné pasy, který vznikl před více než třemi lety u nás na jižní Moravě a využívá jej více než 25 tisíc rodin. V současné době tento systém slev a dalších výhod pro rodiny s alespoň jedním dítětem do osmnácti let funguje už v šesti dalších krajích České republiky. K dalším aktivitám patří nedávno vyhlášený dotační program na zřízení Family pointu v jednotlivých městech našeho kraje. Chceme touto cestou přispět k tomu, aby rodiny měly možnost formou tištěných materiálů získávat informace v oblastech sociální a psychologické pomoci, volnočasových aktivit pro rodiny, nabídky mateřských center apod. Vedení Jihomoravského kraje považuje sociální a rodinnou politiku za jednu ze svých priorit a v období hospodářské krize děláme řadu opatření na zmírnění jejích dopadů právě na rodiny. Počítáme s nimi i v návrhu rozpočtu kraje na příští rok,“ řekl k tématu Michal Hašek.
Více o kampani Společnost přátelská rodině na stránkách občanského sdružení Síť mateřských center: http://www.materska-centra.cz/kampane-a-projekty/spolecnost-pratelska-rodine/ .

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek