10. 12. 2009 Radní schválili rekordní dotační program

Na rozvoj venkova kraj dá 80 milionů

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje na rok 2010, který ve čtvrtek schválili krajští radní, počítá s rekordní finanční dotací v objemu 80 milionů korun. Dotační program, věcně navazující na vládní Program obnovy vesnice, schválený v roce 1991, je určen pro obce a svazky obcí a předpokládá účast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově své obce v souladu s místními tradicemi. Jak informoval hejtman kraje Michal Hašek, zvláštní pozornost hodlá kraj v příštím roce věnovat podpoře zachování mateřských škol, případně posílení jejich kapacity. „Nepůjde o budování nových školek, ale o udržení stávajících kapacit, případně jejich rozšíření rekonstrukcí částí prostor základních škol v obcích. Tento dotační program je obsažen v Programu rozvoje venkova,“ dodal hejtman.
Hejtman Michal Hašek na tiskové konferenci též připomněl, že součástí pomoci venkovu má být i dotační program Podpora pořízení mléčných automatů. S jeho pomocí má být financováno pořízení automatů pro přímý prodej mléka. Cílem je podpora zemědělských podnikatelů na jedné straně a zlepšení přístupu obyvatelstva k čerstvému nepasterizovanému mléku na straně druhé. Program by měl přispět k rovnoměrnému rozmístění automatů na území Jihomoravského kraje tak, aby byla garantována snadná dostupnost nabízeného produktu pro co největší množství obyvatel regionu.
Rada JMK též vyjádřila souhlas s memorandem o výstavbě Janáčkova kulturního centra. V Brně. „Všemi hlasy schválila memorandum o přípravě a realizaci této stavby za podmínky, že bude platit schéma financování, které je obsahem tohoto memoranda. To znamená, že do výše 600 mil. Kč bude financovat tento projekt ministerstvo kultury, 200 milionů dá město Brno, 100 milionů korun Jihomoravský kraj, zbývající prostředky budou ze soukromých zdrojů. Je to pilotní projekt tohoto způsobu financování v oblasti kultury. Jsme rádi, že se bude týkat jižní Moravy, města Brna a právě Janáčkova kulturního centra, které pro nás představuje regionálně významné kulturní zařízení, jehož význam přesáhne hranice města,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Jeho náměstkyně Anna Procházková ocenila, že projekt, o kterém se léta diskutuje, během času dozrál. „Místo je myslím vybráno velmi citlivě a promyšleně. Je tam vazba na Besední dům, který budou filharmonikové využívat jako malý koncertní sál, je tam možnost využití objektu nejen pro koncerty, ale také pro kongresové akce. Vytvoří se tu přímá vazba na sousední hotel International a mezi objekty vznikne komorní prostor klidového náměstí,“ řekla Anna Procházková a dodala, že v současnosti je již hotova dokumentace pro územní řízení. To svědčí o vysokém stupni připravenosti projektu.
(Kompletní tisková zpráva ZDE.)
Novináři též byli informováni o soutěži o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje 2009 - ještě do 5. ledna 2010 lze podávat přihlášky do III. ročníku této soutěže (podrobnosti ZDE).

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek