9. 12. 2009 Projekt AdmireVet zahájen

Vědci v Brně budou díky dotaci EU vyvíjet vakcíny pro zvířata

V areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (VÚVL) v Brně-Medlánkách byl ve středu zahájen za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška projekt AdmireVet – Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně.
Hejtman Hašek ocenil, že tento projekt VÚVL uspěl ve výzvě Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jako jediný projekt resortní výzkumné instituce mezi ostatními projekty univerzit a akademických ústavů. Posiluje se tak nejen výzkumný potenciál jihomoravské metropole, ale i spolupráce s obdobně zaměřenými firmami v regionu.
Díky dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 365 milionů korun vznikne moderní evropské výzkumné centrum. Bude zaměřeno na aplikovaný biomedicínský a biotechnologický výzkum. Hlavní výzkumné aktivity projektu AdmireVet budou zaměřeny na vývoj veterinárních vakcín, studium imunitní odpovědi hostitele po vakcinaci, testování biologicky aktivních preparátů pro posílení imunity, přípravu diagnostických souprav pro rychlou detekci biologických agens a chemických kontaminant a monitorování původců závažných infekčních onemocnění v chovech hospodářských zvířat s cílem vypracovat postupy pro jejich prevenci a kontrolu.
Podle výkonného ředitele projektu Iva Pavlíka pocítí výsledky výzkumu nejen chovatelé, ale i běžní spotřebitelé. "Budeme se podílet na tom, že zvířata budou zdravá, nebudou skrytě nemocná, nebudou přenášet nemoci přenosné ze zvířete na člověka," popsal. Výzkum se tak dotkne i bezpečnosti potravin, například jeden z výzkumných úkolů bude zaměřen na získání živé vakcíny proti salmonelóze drůbeže.
Další informace o projektu najdete zde: http://www.vri.cz .

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek