9. 12. 2009 Nové policejní vedení na jižní Moravě

Ředitelem krajského ředitelství  bude od ledna 2010 plk. Tomáš Kužel

Na Vyšší policejní škole Ministerstva vnitra v Brně bylo ve středu slavnostně představeno nové vedení krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Novým ředitelem Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje bude od 1. ledna 2010 plk. Tomáš Kužel. Policejní prezident Oldřich Martinů při této příležitosti vyzdvihl přínos jihomoravských policistů jako tvůrců mnoha inovativních projektů a poděkoval všem za bezproblémovou přípravu na rozdělení současného Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje na tři nová krajská ředitelství. Zároveň na setkání ocenil hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška plaketou Policie České republiky za jeho přínos pro fungování Integrovaného záchranného systému JMK.
Hejtman Hašek kladně hodnotil činnost jihomoravské policie jako člena integrovaného záchranného systému a zmínil několik velmi dobře zvládnutých důležitých akcí.  "Chci poděkovat za vzornou spolupráci veřejné správy a policie  při řadě akcí, zejména při přípravě  a organizaci  návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně a cvičení Trauma 2009. Věřím, že tato spolupráce potrvá i nadále," řekl. Hejtman Hašek dále přislíbil pokračování finanční podpory Jihomoravského kraje ve vztahu k integrovanému záchranného systému. Zdůraznil, že jako předseda Asociace krajů ČR bude prosazovat systémové změny při plánování státního rozpočtu, v němž by neměla chybět samostatná kolonka pro Policii ČR. Další informace najdete zde: http://www.policie.cz/clanek/nove-policejni-vedeni-na-jizni-morave.aspx .

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek