8. 12. 2009 Jednání se starosty o provozu brněnského letiště

Noční lety budou výrazně omezeny

O ekologických, hygienických, bezpečnostních a dalších otázkách provozu Mezinárodního letiště v Brně – Tuřanech diskutovali v úterý starostové z okolních obcí a městských částí statutárního města Brna s představiteli Jihomoravského kraje, brněnského letiště, složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje a hygienické služby. Schůzku na letišti svolal z podnětu starostů hejtman kraje Michal Hašek.
Starostům se dostalo zevrubné informace o provozu letiště, principech řízení letového provozu, jež v té či oné míře ovlivňují život v okolních obcích, o hlukových studiích i o tom, nakolik emise z letadel negativně ovlivňují kvalitu vzduchu. Starostové se soustředili především na problematiku nočních letů těžkých nákladních letadel, akrobatických letů nad zastavěnými oblastmi města, diskuse se zaměřila i na budoucí vymezení zón, nad nimiž nelze létat. Ty bude nutno hledat ve spolupráci s obcemi a městskými částmi.
„Nejsme proti letišti a jeho provozu. Chceme však, aby byly dodržovány zásady, důležité pro občany žijící v jeho blízkosti. To se neobejde bez lepších informací,“ řekl starosta Zbýšova Jaroslav Žalkovský, jeden z iniciátorů setkání. Za příčiny nespokojenosti občanů označil především noční lety těžkých nákladních letadel a přimlouval se za dodržování pravidel, která vzejdou z diskuse starostů s odborníky. „Noční lety, které v minulých měsících obtěžovaly naše občany, požadujeme ukončit,“ žádal Žalkovský a ředitel letiště Tomáš Plaček starosty informoval o již zahájené postupné změně letového režimu, která má během prvního pololetí příštího roku noční lety výrazně omezit.
Na dotaz ČTK ředitel letiště uvedl, že tyto noční lety činí v současnosti asi 8 procent veškerých pohybů letadel na brněnském letišti. Z toho jen jedno procento představují letadla starší konstrukce s výrazně hlučnými motory. Jiří Hájek z odboru životního prostředí krajského úřadu připomněl starostům, že o míře znečištění vzduchu kolem letiště pravidelně informuje na svých webových stránkách Český hydrometeorologický ústav,
který má v areálu letiště svoji stanici. „Z dlouhodobé řady nevyplývá žádný znepokojující údaj. Zvláště srovnáme-li tyto údaje s výsledky měření ze stanic ve vnitřním Brně,“ řekl Hájek. Ředitel letiště během prezentace vyloučil možnost, že by do Brna létaly společnosti z tzv. černé listiny EU, které jinam v unii létat nemohou.
Hejtman kraje Michal Hašek ocenil skutečnost, že se podařilo uskutečnit schůzku starostů a představitelů orgánů, odpovědných za provoz letiště i za ochranu životního prostředí, a přispět tak k vyjasnění řady dohadů. Současně vyjádřil přesvědčení, že diskuse přinese konkrétní výsledky. Kromě omezení nočních letů a dalších organizačních opatření půjde například také o rychlé informování občanů žijících kolem letiště o hrozících haváriích a podobných mimořádných událostech. Stejně jako obyvatelé obcí kolem sokolnického radaru, také lidé v obcích kolem letiště budou moci využít systém rychlého varování sms zprávami, které bude platit kraj. „Podobně jako schůzka s obyvateli obcí kolem radaru v Sokolnicích, i toto setkání má přispět k odstranění zbytečných bariér a otevřít cestu k větší vzájemné důvěře,“ řekl hejtman.
Brněnské letiště loni využilo více než 500 tisíc cestujících. Letos jich bude podle ředitele Tomáše Plačka kvůli krizi méně, zhruba 430 tisíc. Objem nákladní dopravy dosahuje 8000 tun zboží. Ve výhledu pěti až sedmi let očekává letiště zvýšení objemu na zhruba 30 tisíc tun nákladu, počet cestujících má do roku 2014 vzrůst na 800 tisíc ročně.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek