3. 12. 2009 Hovořilo se o finanční situaci krajů, měst a obcí

Konference Moravské obce a města 2009

Financování krajů, měst a obcí, datové schránky a ICT řešení - to byla hlavní témata čtvrteční konference "Moravské obce a města 2009", která se uskutečnila v Brně pod záštitou a za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška.
Hejtman Hašek se ve svém příspěvku věnoval činnosti krajů v období hospodářské recese. Prezentoval aktivity Jihomoravského kraje v oblasti podpory podnikání – zejména budování efektivní infrastruktury, např. inkubátorů, organizování mezinárodních obchodních misí a účast na domácích a zahraničních investičních veletrzích. Jedná se také o dotační programy pro začínající podnikatele nebo dotace pro hospodářské komory na jižní Moravě.
Michal Hašek se také podrobněji věnoval přípravě rozpočtu JMK na rok 2010, přijatému úvěru od Evropské investiční banky a realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Zdůraznil, že Jihomoravský kraj se snaží komplexně podpořit ekonomický růst a to nejen formou vlastní finanční pomoci za maximálního využití finančních prostředků EU a úvěru od Evropské investiční banky, ale i vytvářením efektivní podnikatelské infrastruktury včetně podpory tvorby zahraničních vazeb a spolupráce.
„Věřím, že peníze z evropských fondů i půjčky EIB nám pomohou ve snižování dopadů hospodářské krize, ať už přílivem investičních peněz do regionu či vznikem nových pracovních míst. Cením si toho, že v dnešní nelehké ekonomické situaci postupujeme společně bez ohledu na různé politické názory. Vždyť naší snahou je rozvoj našeho regionu a prosperita obyvatel jižní Moravy,“ dodal hejtman.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek