29. 11. 2009 Chorvatští hosté navštívili Slavkov

Města a Pag a Povljana mají zájem o spolupráci

Ve Slavkově u Brna se v neděli 29. listopadu uskutečnila slavnostní večeře představitelů Jihomoravského kraje s představiteli města Pag a Povljany (Zadarská župa). Obě delegace pod vedením starostů obou municipalit se na pozvání města Slavkova u Brna zúčastnily vzpomínkových akcí k 204. výročí bitvy u Slavkova.
Slavnostní večeři, která proběhla ve velmi přátelské atmosféře, podávala členka Rady Jihomoravského kraje Ilona Sokolová. Při slavnostním zahájení vyjádřila spokojenost a radost nad tím, že oba subjekty mají vůli a chuť začít vzájemně spolupracovat. První vlaštovkou může být zahájení spolupráce mezi Integrovanými středními školami na Pagu a ve Slavkově u Brna. Dále město Pag nabídlo městu Slavkov u Brna možnost prezentace kulturních a historických souvislostí, které se pojí se zámkem ve Slavkově. Chorvaté by o tuto část historie zcela jistě měli velký zájem. Město Slavkov u Brna nabídlo městu Pag možnost turistické prezentace v jarních měsících roku 2010.