27. 11. 2009 Rada Asociace krajů ČR jednala v Plzni

 

Hlavním tématem byly sociální služby

V pátek 27. listopadu se v Plzni konalo 9. zasedání Rady Asociace krajů České republiky. Přítomni byli hejtmani všech krajů ČR. Jako hosté zde vystoupili ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka , ministr zemědělství Jakub Šebesta, prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman, prezident Agrární komory ČR Jan Veleba a předseda Českomoravského fotbalového svazu Ivan Hašek.

Hejtmani všech krajů včetně pražského primátora osloví dopisy všechny poslance kvůli navýšení rozpočtu na sociální služby. Požadují, aby se na ně v rozpočtu na příští rok vyčlenilo tolik peněz, kolik stály letos, řekl na jednání Rady Asociace krajů v Plzni její předseda a jihomoravský hejtman Michal Hašek. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka zhodnotil složitou situaci financování sociálních služeb v letošním roce. Ze strany ministerstva byla krajům v rámci dotací přidělena částka blížící se 6,9 miliardy Kč. Návrh státního rozpočtu na r. 2010 na sociální oblast počítá jen s částkou 3 miliardy Kč. Pokud by nebyla zvýšena, dostali by se poskytovatelé sociálních služeb do krizové situace.  "Udělám vše proto, abych přesvědčil poslance o tom, že když v žádné jiné kolonce, tak v této kolonce státního rozpočtu je třeba tu částku navýšit," doplnil ministr Šimerka.
Chybějících 55 procent financování sociálních služeb je podle hejtmana Haška momentálně problém, který nejvíce trápí hejtmany, ale také primátory, starosty a šéfy neziskových organizací. Hejtmani společným dopisem osloví poslance se žádostí o podporu pozměňovacího návrhu o dorovnání sumy na letošní úroveň. Pokud by tento návrh neprošel, začnou kraje s ministerstvem připravovat krizovou variantu. Ta si podle něj vyžádá mimořádná rozpočtová opatření ve státním rozpočtu na začátku příštího roku i rozpočtové úpravy krajských rozpočtů. Předseda Asociace krajů M. Hašek bude proto ještě jednat s premiérem Janem Fischerem.

Významným bodem jednání bylo podepsání memoranda o spolupráci mezi Potravinářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR a Asociací krajů ČR. Podepsáno bylo také memorandum o spolupráci mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Asociací krajů ČR. Předseda ČMFS Ivan Hašek seznámil s připravovaným projektem „Bezpečná branka.“
Na tiskové konferenci vystoupili všichni hejtmani a vyjádřili nesouhlas s článkem o hospodaření krajů, který zveřejnila Mladá fronta Dnes. Zároveň poskytli přesné informace o finanční situaci jednotlivých krajů.