23. 11. 2009 Výstava „Tábory pro děti z rodin, které se ocitly v nepříznivé finanční situaci“

 

Až do pátku 27. listopadu budou mít návštěvníci brněnského sídla krajského úřadu možnost zhlédnout výstavu fotografií s názvem „Tábory pro děti z rodin, které se ocitly v nepříznivé finanční situaci“.
Výstava, která byla ve zvýšeném podlaží budovy na Žerotínově náměstí zpřístupněna v pondělí, představuje jednu z řady prorodinných akcí Jihomoravského kraje. Kraj dlouhodobě realizuje řadu aktivit, jejichž cílem je zejména podpora partnerských a rodičovských kompetencí, stability rodiny, zdravého životního stylu a harmonizace rodinného a profesního života.
V roce 2009 se rozhodl podpořit také alespoň část rodin, žijících se svými dětmi na území kraje, které se z důvodu současné ekonomické krize ne vlastní vinou ocitly v nepříznivé finanční situaci. S pomocí městských úřadů byly vytipovány vhodné rodiny a těm bylo nabídnuto, že pro jejich děti zajistí Jihomoravský kraj letní tábor.
Padlo rozhodnutí neorganizovat samostatný „separující“ tábor, ale spíš děti dle jejich věku a zájmů integrovat do již existující nabídky příspěvkové organizace JMK Lužánky – středisko volného času Brno. Díky vstřícné spolupráci všech zúčastněných se v mimořádně krátkém termínu podařilo pro 39 dětí zajistit prázdninový pobyt, který by s největší pravděpodobností v průběhu letošních prázdnin jinak neprožily.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek