11. 11. 2009 Krajský úřad vítězem Národní ceny kvality ČR

Krajský úřad vítězem Národní ceny kvality ČR

Jihomoravský kraj – Krajský úřad Jihomoravského kraje se stal vítězem Národní ceny kvality České republiky ve veřejném sektoru – model CAF (The Common Assessment Framevork – společný hodnotící rámec).
Ocenění převzal ve středu 11. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu hejtman kraje Michal Hašek a ředitel krajského úřadu Jiří Crha.
Metodě CAF se krajský úřad věnuje od roku 2005, kdy probíhá každoroční sebehodnocení krajského úřadu dle kritérií tohoto modelu. Získané výsledky se promítají do akčního plánu, jehož cílem je zlepšování poskytovaných služeb. Tak byla např. v roce 2008 zřízena nová služby na webových stránkách kraje „Co si potřebujete vyřídit“, obsahující podrobné informace o službách poskytovaných krajským úřadem pro občany. Rozšířil se i okruh respondentů, u kterých se každoročně zjišťuje spokojenost se službami krajského úřadu a byla obnovena tradice pořádání Dne otevřených dveří, v jehož programu se představují rovněž příspěvkové organizace kraje.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek  

Národní cena kvality ČR
Program Národní ceny ČR za jakost přijala vláda České republiky svým usnesením č. 806/2001 Sb. S přijetím nové strategie Národní politiky kvality na období let 2008 – 2013 byla cena přejmenována na Národní cenu kvality ČR. Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti. Model Národní ceny kvality ČR vychází z Modelu Excellence EFQM, který je používán v Evropské ceně za kvalitu v mnoha zemích Evropy.
Program Národní ceny kvality ČR organizuje Sdružení pro oceňování kvality; cyklus programu je roční. Od roku 2006 se Národní cena kvality ČR vyhlašuje jak pro podnikatelský, tak i pro veřejný sektor. Pro rok 2009 vyhlásila Rada kvality ČR programy Národní ceny kvality ČR s využitím tří modelů - model EXCELENCE, model CAF a model Společenská odpovědnost organizací.
Další informace na http://www.scj-cr.cz  .

 ilustrativní obrázek