13. 11. 2009 V Sokolnicích otevřeli výstavu o radaru

Byla též zahájena distribuce publikací Radar ve vašem regionu

Za přítomnosti velitele Společných sil generálmajora Hynka Blaška a dalších zástupců resortu obrany, představitelů Jihomoravského kraje a obcí v okolí radiolokačního stanoviště Armády ČR v Sokolnicích, byla 13. listopadu v nákupním středisku této obce otevřena putovní výstava Radar 2009, seznamující s historií radarové ochrany vzdušného prostoru, funkcemi radarů a dalšími aspekty radiolokačních zařízení, sloužících vojenskému i civilnímu sektoru.
Slavnostní vernisáž, uspořádaná u příležitosti zahájení distribuce publikací Radar ve vašem regionu, určených občanům třinácti obcí kolem sokolnického radiolokačního stanoviště, byla prvním ze splněných slibů Armády ČR, jež letos v srpnu zazněly na schůzce starostů s ministrem obrany a hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem v Sokolnicích. Na zmíněném setkání (mimořádném zasedání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje) byl odstartován program opatření, směřujících k odstranění komunikačních bariér mezi armádou a občany obcí v okolí radaru. Jedním z bodů bylo vytvoření informační brožury, která se má dostat do každé domácnosti a současně bude umístěna na webových stránkách obcí. Představitelé Armády ČR a Jihomoravského kraje informovali o postupu prací na přípravě uvedení radaru do zkušebního provozu. O zahájení praktických zkoušek v příštím roce budou občané včas informováni a budou moci prostřednictvím svých obecních samospráv požádat o měření vlivu radarového provozu na šíření televizního signálu, provoz mobilních telefonních sítí atd. na konkrétních místech jednotlivých obcí.
O jednotlivých krocích realizace usnesení Bezpečnostní rady kraje z 21. srpna letošního roku informoval starosty koordinátor krizového řízení a bezpečnosti Jihomoravského kraje Radek Šedivý. Ještě dříve, než se v lednu 2010 uskuteční další setkání starostů před zahájením zkušebního provozu radaru, je podle něj připravena také schůzka představitelů kraje a starostů k problematice vlivu provozu na brněnském letišti na život v dotčených obcích.
Informační výstava bude v Sokolnicích instalována do konce listopadu, pak se postupně přesune do dalších obcí regionu.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek