3. 11. 2009 Společné prohlášení k odvolání ředitele Gymnázia Matyáše Lercha

 

3. 11. 2009

Společné prohlášení k odvolání ředitele Gymnázia Matyáše Lercha

V květnu a červnu letošního roku se uskutečnila na Gymnáziu Matyáše Lercha kontrola, kterou prováděl Odbor kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Protokol z kontroly byl předán Gymnáziu Matyáše Lercha dne 3. 9. 2009 a byla v něm stanovena lhůta pěti dnů pro vyjádření k závěrům kontrolních zjištění.
V této, ale ani pozdější lhůtě se ředitel Gymnázia Matyáše Lercha Mgr. Petr Kovač ke zjištěným skutečnostem nevyjádřil. Protože Rada Jihomoravského kraje považovala kontrolní zjištění za závažná, přistoupila k jedinému možnému řešení. K odvolání pana ředitele z funkce. To se stalo 29. října 2009.
Mrzí nás, že pan ředitel Mgr. Petr Kovač nereagoval v zákonné lhůtě, stanovené kontrolním orgánem.
Dnes obdržel Krajský úřad od Gymnázia Matyáše Lercha materiál, obsahující vyjádření k závěrům kontroly. Tento materiál bude společně se stanoviskem Odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje projednán a posouzen Radou Jihomoravského kraje.

Mgr. Michal Hašek,
Předseda klubu ČSSD, hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Jiří Kadrnka,
Předseda klubu ODS