4. 11. 2009 Vyšly Jihomoravské ekolisty

 

V těchto dnech vychází aktuální číslo Jihomoravských ekolistů – časopisu, který se podrobně věnuje životnímu prostředí na jižní Moravě.
Ze zajímavých článků, které přináší aktuální číslo, jmenujme například Vyhodnocení soutěže o nejekologičtější provoz úřadů a institucí, Zelená úsporám – kam pro informace u nás v kraji či Lidé se mohou zbavovat drobných spotřebičů přímo v práci. Své čtenáře si jistě najde článek s názvem Co je skryto pod hladinou Brněnské údolní nádrže?
Mezi rozsáhlejšími materiály dominují témata: Vodní hospodářství JMK v evropských projektech, Operační program Životní prostředí a řeč je také o Integrovaném programu ke zlepšení kvality ovzduší v JMK.
Čtvrtletník vydávaný Jihomoravským krajem je zdarma distribuován do všech organizací zřizovaných krajem, škol a také do úřadů. Pro zájemce z řad veřejnosti jsou Jihomoravské ekolisty k dostání na odboru životního prostředí krajského úřadu, k nahlédnutí budou v krátké době též na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz  v sekci Ekologický portál.

ilustrativní obrázek