2. 11. 2009 Hejtman se setkal s pořadateli folklorních festivalů

Poděkování kraje za propagaci a předávání lidových tradic

V pondělí 2. listopadu se v Brně uskutečnilo setkání hejtmana Michala Haška s předsedou folklorního sdružení ČR Zdeňkem Pšenicou, řediteli a pořadateli folklorních festivalů v Jihomoravském kraji a také starosty měst a obcí, kde se tyto akce konají.
Jihomoravský hejtman při setkání poděkoval za mimořádně záslužnou činnost, kterou pořádání folklorních festivalů, propagace a předávání lidových tradic mezi generacemi bezesporu je a potvrdil zájem kraje i v dnešních nelehkých podmínkách ekonomické a finanční krize tyto aktivity podle možností podporovat.
Folklorní sdružení ČR si ve své činnosti mimo jiné klade za cíl utvářet a rozvíjet vztah dětí, mládeže i dospělých k dědictví národní lidové kultury. Hodlá také podporovat další rozvoj lidových slavností, mezinárodních folklorních festivalů a dalších folklorních aktivit jako nejvýznamnější možnosti pravidelné veřejné prezentace výsledků práce folklorních souborů a zajímavých cílů cestovního ruchu. Jeho cílem je také propagace lidové hudby, zpěvu a tance jako významných součástí národního kulturního dědictví.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek