29. 10. 2009 Jednala Rada Jihomoravského kraje

Kraj zvažuje podporu spotřeby mléka

O některých závěrech čtvrtečního jednání Rady Jihomoravského kraje informoval na tiskové konferenci 29. října 2009 hejtman Michal Hašek a členové Rady JMK Oldřich Ryšavý a Ivo Polák.

Rada dnes schválila harmonogram přípravy rozpočtu kraje na rok 2010 – na jednání Rady JMK 12. listopadu bude stanoven celkový objem zdrojů, na schůzi 26. listopadu pak bude schválen návrh rozpočtu. Ten bude zveřejněn na úřední desce JMK 2. prosince a krajské zastupitelstvo jej bude projednávat 17. prosince. Rada zároveň dnes schválila třetí úpravu rozpočtu JMK na letošní rok. „Jde o technický materiál, který umožní hladké hospodaření kraje v posledních dvou měsících roku a zajistí pokrytí financování akcí našich příspěvkových organizací v oblasti školství a sociální péče na přelomu roku,“ řekl hejtman Hašek.
Rada Jihomoravského kraje se zabývala také dnešní protestní akcí zemědělců, kteří na různých místech České republiky vylévali mléko „Kraje nemají kompetenci v této oblasti, ta je na ministerstvu a na vládě. Nicméně Rada dnes vyjádřila znepokojení nad současnou situací v komoditě mléko a požádala Vládu ČR, zejména ministerstvo zemědělství, o maximální možnou pomoc a podporu českých a moravských producentů mléka - jak v rámci domácích možností, tak na půdě Evropské unie. Mým úkolem je připravit a předložit záměry opatření k podpoře zvýšení spotřeby mléka v Jihomoravském kraji a koordinovat záměry v rámci Asociace krajů ČR. Jde například o výdejní automaty, kde zemědělci mohou nabízet zákazníkům nákup mléka,“ uvedl hejtman Hašek a dodal: „Vždy by se jednalo o příspěvek. Asi nelze čekat, že bychom my nakoupili automaty“.
Radní Oldřich Ryšavý informoval o schválení dotace ve výši 15 milionů korun pro Úrazovou nemocnici Brno, která má sloužit pro nákup přístrojů a zařízení. Dotaci bude možné čerpat do 30. června 2010. Rada také projednala zřízení místa náměstka ředitele Nemocnice Znojmo, který bude pověřen dohledem nad dokončením rekonstrukce a dostavby této nemocnice. „Chceme mít jistotu, že tato nejvýznamnější investice v oblasti zdravotnictví v kraji bude plně pod kontrolou krajských orgánů,“ zdůraznil k tomu hejtman Michal Hašek.
Člen Rady JMK Ivo Polák seznámil novináře s chystaným vyhodnocením Soutěže studentských prací (diplomových a bakalářských) tematicky zaměřených na životní prostředí se vztahem k území kraje. Studentská konference se uskuteční 10. listopadu 2009 v budově krajského úřadu. Radní Polák dále informoval o vyhlášení nových chráněných území.

Rada Jihomoravského kraje na svém dnešním jednání odvolala ke dni 31. 10. 2009 ředitelku příspěvkové organizace S – centrum v Hodoníně Ing. Janu Matušinovou. Podnětem k tomuto odvolání je odlišná představa zřizovatele o řízení příspěvkové organizace.
Rada JMK dále odvolala ředitele Gymnázia Matyáše Lercha v Brně Mgr. Petra Kovače. Důvodem odvolání jsou závažná porušení právních předpisů, která byla zjištěna veřejnoprávní kontrolou provedenou zřizovatelem příspěvkové organizace v měsíci květnu a červnu 2009 a která byla popsána v Protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě. Tato kontrola byla zaměřena zejména na dodržování právních předpisů a řídících aktů JMK, existenci a funkčnost vnitřního kontrolního systému, namátkovou kontrolu účetních dokladů a účetních operací.

 


ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek