23. 10. 2009 Předání Cen Jihomoravského kraje

Ocenění významných osobností jižní Moravy

Před zaplněným sálem brněnského divadla Radost předal v pátek 23. října hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek Cenu Jihomoravského kraje významným osobnostem našeho regionu.
O začátek slavnosti se postarala trojice vlajkonošů s prapory Jihomoravského kraje, České republiky a Evropské unie a Sinfonietta Leoše Janáčka. Po tónech její úvodní části hejtman Hašek přivítal přítomné a ve svém proslovu zdůraznil, že na jižní Moravě můžeme být hrdi nejen na krásu krajiny, ale také lidi, kteří tento kraj obývají a vzdělávají. „Dnešní den je svědectvím toho, že máme mezi sebou vynikající osobnosti – vědce, umělce, byznysmeny, jichž si můžeme vážit. A také ty, kteří dovedou pomoci ve chvíli, kdy je to zapotřebí. Jako hejtman tohoto kraje vyjadřuji uznání všem, kteří byli letos vybráni k udělení Cen Jihomoravského kraje. Díky všem, na něž můžeme být hrdí, a kteří mohou být skutečně příkladem. Vážíme si jejich práce, talentu, píle, dovednosti, sebekázně, schopnosti vzdát se vlastního pohodlí ve prospěch jiných,“ zdůraznil mj. hejtman Hašek.
Poté se na pódiu divadla představili vyznamenaní laureáti. Prvním oceněným byl věhlasný archeolog Zdeněk Klanica, který se řadu let podílel na výzkumu v Mikulčicích (cenu za něj převzala cenu manželka). Za přínos v oblasti lékařských věd byl oceněn urolog světového renomé Dalibor Pacík. K vyznamenaným umělcům patřili malíř Miroslav Netík, houslista a dlouholetý primáš horňáckých cimbálových muzik Martin Hrbáč a spisovatel Jan Kostrhun. Jako počin roku bylo oceněno rozhodnutí ministra obrany Martina Bartáka, který tak umožnil další existenci Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Cenu Jihomoravského kraje za záchranu lidského života převzali členové posádky lodi Věstonická Venuše Ferdinand Vajgara a Růžena Kvapilová, kteří z rozbouřených vln Novomlýnské nádrže vytáhli topícího se mladíka. Ocenění za přínos k hospodářskému rozvoji kraje obdržel dlouholetý ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Škrla. Ten na závěr poděkoval za všechny oceněné.
Hudební a taneční doprovod večera vytvořil „znovuzrozený“ Vojenský umělecký soubor Ondráš. Jeho cimbálová muzika pak provázela neformální setkání účastníků slavnostního večera.
Podrobný přehled laureátů Ceny Jihomoravského kraje ZDE.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázekilustrativní obrázek ilustrativní obrázek

ilustrativní obrázek