19. 10. 2009 Prezident ocenil organizaci návštěvy Benedikta XVI. v Brně

Slova díků též od biskupa a představené provincie řádu sv. Voršily

Poděkování za práci krajského úřadu při organizačním zajištění návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v neděli 27. září 2009 obdržel od prezidenta republiky Václava Klause hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
„Z logistického hlediska velmi náročná akce byla dobře a zodpovědně zajištěna, o čemž svědčí skutečnost, že nedošlo k žádným větším komplikacím během příprav, ani v průběhu samotné návštěvy. Vše probíhalo v efektivní koordinaci dotčených orgánů státní správy. Důležitou roli v tomto ohledu měl Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chtěl bych proto vyjádřit své uznání všem Vašim spolupracovníkům, pro které se jistě jednalo o jedinečnou a neopakovatelnou profesní i osobní zkušenost,“ napsal prezident republiky a vyjádřil přesvědčení, že Svatý otec bude mít na pobyt v Brně krásné vzpomínky.
Za pomoc při přípravách návštěvy Svatého otce poděkoval hejtmanovi a jeho spolupracovníkům také biskup brněnský Vojtěch Cikrle. „Jsem přesvědčen, že jsme v neděli 27. září 2009 všichni prožili historickou událost a současně nezapomenutelné setkání, jehož plody budou v našich srdcích i životech nadále dozrávat,“ napsal biskup.
Třetí dopis s projevy díků a uznání přišel od provinciální představené Českomoravské provincie Římské unie řádu sv. Voršily Anežky Mackové. Slavnostní mši, slouženou svatým otcem v Brně – Tuřanech, označila za „nádherný zážitek spojený s církví i s celým národem.“ „Chtěla bych poděkovat za veškerou organizaci. Podle slov mnoha lidí to bylo po organizační stránce naprosto bezchybné. Děkuji za všechny upomínkové dary, které jste nechal připravit,“ napsala matka představená a dodala: „Děkuji Pánu, že Vám tak pomáhal a poslal Vám dobré spolupracovníky.“
Na přípravách návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně se podíleli politici, pracující v příslušných výborech a komisích krajského zastupitelstva a rady, úředníci z odboru vnějších vztahů, pečující o VIP hosty, a také pracovníci tiskového oddělení, kteří poskytovali servis několika stovkám domácích i zahraničních novinářů, akreditovaných na této výjimečné události.

 

ilustrativní obrázek