5. – 8. 10. 2009 Zastupitelé a úředníci poznávali práci sousedů

 Zastupitelé a úředníci poznávali práci sousedů

Informacemi o financích, regionálním rozvoji, obcích a obecní správě, regionální a hospodářské podpoře, vzdělávání zaměstnanců, kompetencích zemských orgánů ve státní správě a samosprávě Dolního Rakouska byla doslova nabita čtyřdenní výměnná pracovní stáž členů krajského zastupitelstva a pracovníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Sankt Pöltenu.
Cesta do metropole Dolních Rakous, která se uskutečnila v tomto týdnu, je součástí partnerského programu výměny dobré praxe zaměstnanců i volených zástupců sousedících regionů, spolufinancovaného Evropskou unií.
Účastníky stáže v pondělí uvítal prezident zemského sněmu Hans Penz, který ocenil dosavadní rozvoj spolupráce a seznámil jihomoravské hosty s postavením Dolního Rakouska mezi ostatními spolkovými zeměmi a také s praxí zákonodárného orgánu země i zemské vlády. Účastníci stáže se také seznámili s historickými i současnými dominantami zemského hlavního města na řece Traisen, především s novou vládní čtvrtí, která zde byla vybudována před desetiletím poté, co bylo obyvatelé země v referendu rozhodli o přestěhování zemských orgánů z Vídně.
Jihomoravští hosté navštívili také jeden z turistických magnetů Dolního Rakouska – Loisium ve slavném vinařském středisku Langenlois nedaleko Kremže. Velkoryse pojatý projekt spojuje muzeologicky originální seznámení s historií vinařství v regionu s možností rekreace a ochutnávky domácí produkce přímo uprostřed vinohradů.
Dolní Rakousko je s více než 19 000 kilometry čtverečními a půldruhým milionem obyvatel největší spolkovou zemí Rakouska. Správní členění čítá na 21 okresů a 4 statutární města, počet samosprávných obcí po reformách posledních desetiletí klesl z 1652 na 573. Země zaměstnává ve svých školách, nemocnicích, domovech důchodců, kulturních a dalších zařízeních celkem 36 tisíc lidí, z toho v zemských a okresních správních úřadech více než 3000.
Výměna pracovníků a volených zástupců Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska bude v příštím roce pokračovat cestou rakouských partnerů na Moravu.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek