6. 10. 2009 V Bruselu kraj podepsal deklaraci o realizaci Baltsko-jaderského železničního koridoru

Moravská metropole se stane centrem evropské železniční mapy

V úterý 6. října byla v Evropském parlamentu v Bruselu podepsána deklarace na podporu následné a okamžité realizace Baltsko-jaderského železničního koridoru (BAC) spojující přístavy Jaderského a Baltského moře. Tato deklarace byla podepsána 14 evropskými regiony za přítomnosti evropského komisaře pro dopravu Antonia Tajaniho a řady europoslanců. Za Jihomoravský kraj byl dokument podepsán radním Milošem Šifaldou.
Pro Brno a celý Jihomoravský kraj je podpis této deklarace důležitým krokem i z hlediska modernizace brněnského železničního nádraží. Pro uskutečnění projektu BAC je nutné realizovat rekonstrukci železničního uzlu Brno (www.europointbrno.cz ). Moravská metropole se tak stane centrem evropské železniční mapy a významným evropským uzlem propojující železniční, silniční a leteckou dopravu se spojením, pomocí dopravních tepen, na námořní přístavy. Budou tak mimo jiné zhodnoceny dosavadní investice do dopravy. BAC je projektem umožňujícím opravdu transevropské železniční nákladní spojení s přínosem pro všechny zúčastněné regiony, kterými jsou konkrétně regiony Polska (Pomořanské, Varmiňsko-Mazurské, Mazovské, Lodžské, Slezské), Česka (Jihomoravský, Zlínský), Rakouska (Dolní Rakousko, Vídeň, Štýrsko, Korutany) a Itálie (Furlansko-Julské Benátsko, Benátsko, Emilia Romagna).
Význam tohoto evropského koridoru spočívá v tom, že spojuje dosud izolované regionální úseky a nabízí spojení mezi Baltským a Jaderským mořem. Zároveň je významným z hlediska životního prostředí, zejména ve vztahu ke klimatickým změnám, protože nabízí příznivou alternativu k silniční dopravě. Dalším předpokládaným přínosem realizace Baltsko-jaderského železničního koridoru je také ekonomická a sociální udržitelnost, zvýšení konkurenceschopnosti zúčastněných regionů a zvýšení dopravní bezpečnosti podél koridoru. Směřování koridoru přes Českou republiku (Jihomoravský kraj, Brno) povede k lepší nabídce přepravních služeb a ke zvýšení atraktivity celého území pro případně investory s pozitivním dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost. Text deklarace ZDE (doc, 53 kB).

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek

Bild EVP-Fraktion im Europaparlament