25. 9. 2009 Ředitel krajského úřadu vylosoval vítěze kvízu

Ředitel krajského úřadu vylosoval vítěze kvízu

V pátek 25. září vylosoval ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha patnáct úspěšných řešitelů CAF KVÍZU.
Všichni vylosovaní obdrželi batůžky s logem Jihomoravského kraje a další propagační předměty. Model CAF (Společný hodnotící rámec) je nástrojem napomáhající organizacím veřejného sektoru v celé Evropě využívat metody managementu kvality ke zlepšování výkonnosti.
Ředitel krajského úřadu před losováním poděkoval všem, kteří se kvízu zúčastnili. Připomenul, že byl připraven na základě poznatků z šetření spokojenosti zaměstnanců, v němž se několikrát objevila připomínka ohledně malé informovanosti zaměstnanců o moderních metodách řízení aplikovaných na úřadě. Smyslem kvízu tedy bylo přiblížit tuto problematiku zábavnou formou. Zapojilo se do něj celkem 108 zaměstnanců, přičemž 69 odpovědělo správně na všechny otázky.
Společný hodnotící rámec (model CAF) byl vytvořen na základě požadavků ministrů EU
odpovědných za veřejnou správu a poprvé byl prezentován na 1. konferenci o kvalitě ve veřejné
správě v roce 2000 v Lisabonu. Princip modelu CAF spočívá v pravidelném a opakovaném přezkoumávání systému řízení podle přesně stanoveného postupu a kritérií, přičemž získané výsledky se promítají do akčního plánu pro zlepšování.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek