27. 9. 2009 Bohoslužba papeže Benedikta XVI. na brněnském letišti

Nejvýznamnější zahraniční návštěva Jihomoravského kraje v historii

Příletem Jeho svatosti papeže Benedikta XVI. na letiště v Brně-Tuřanech v neděli 27. září krátce před půl desátou začala jeho krátká, ale významná návštěva v Jihomoravském kraji. Na letišti Svatého otce přivítal spolu s dalšími představiteli státu a církve rovněž hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Po příletu papež v papamobilu projel areálem v sousedství přistávací plochy letiště, kde ho očekávalo přibližně 120 tisíc poutníků z České republiky i dalších evropských i mimoevropských států. Cestou do sakristie projížděl mezi jednotlivými sektory, aby se pozdravil s poutníky. Poté dorazil papamobil k hlavnímu pódiu. Z něj oficiálně přivítal biskup Vojtěch Cikrle prvního papeže, který kdy navštívil brněnskou diecézi. Zároveň předal Svatému otci svůj osobní dar - kopii mikulčického kříže z devátého století. Od Benedikta XVI. obdržel biskup Cikrle kalich a patenu.
Při bohoslužbě s Benediktem XVI. v Brně koncelebrovalo čtyřicet biskupů (mimo jiné i oba kardinálové pocházející z českých zemí – pražský arcibiskup Miloslav Vlk a kardinál Tomáš Špidlík, rodák z Boskovic)  a tisíc kněží,z toho více než dvě stě ze zahraničí. V promluvě se papež věnoval tématu naděje, které bylo jako jedna ze tří božských ctností vybráno pro brněnskou návštěvu. „Ve své druhé encyklice - Spe salvi – jsem zdůraznil, že jediná jistá a spolehlivá naděje je v Bohu. Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání ... Musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru,“ uvedl Svatý otec a pokračoval: „Víme všichni, že pokrok je dvojznačný: otevírá možnosti pro dobro, zároveň má však i negativní dopady. Technické vynálezy a zdokonalení společenských struktur jsou důležité a jistě potřebné, leč nestačí k tomu, aby zaručily morální blaho společnosti. Ano, člověk potřebuje být osvobozen od materiální tísně. Mnohem podstatnější však je, aby se zachránil před zlem, které postihuje ducha“. V závěru bohoslužby udělil Benedikt XVI. všem účastníkům své apoštolské požehnání. V tomto požehnání bylo zahrnuto také žehnání předmětů liturgické úcty a žehnání čtyřiceti základních kamenů sakrálních staveb – kostelů, kaplí, kláštera či komunitních center a dalších 18 předmětů (kříže, zvony, sochy, deskový obraz, prapory, pamětní desky...).
Na konci liturgické slavnosti následovala promluva před modlitbou Anděl Páně. „Chtěl bych myšlenkově navázat na učení svého ctihodného předchůdce a vyzvat vás, abyste zůstali věrni svému křesťanskému povolání a evangeliu, abychom společně vytvářeli budoucnost solidarity a míru,“ zdůraznil Benedikt XVI. „Občas s jistou nostalgií zjistíme, že rytmus moderního života má snahu setřít některé stopy minulosti bohaté na víru. Je důležité naopak neztratit ze zřetele ideál, který vyjadřovaly tradiční zvyky. Především by mělo být udržováno duchovní dědictví vašich předků, aby bylo nejen zachováno, ale aby i odpovídalo potřebám dnešní doby“, dodal.
Ve 12.45 hodin papež Benedikt ukončil svoji návštěvu jižní Moravy a odletěl zpět do Prahy.
Hejtman Michal Hašek označil návštěvu hlavy katolické církve na jižní Moravě za výjimečnou historickou událost: „Dnešní návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně byla pro mne jedinečnou událostí, šancí k setkání křesťanské tradice a moravské pohostinnosti v současném překotném materialistickém světě. Cítil jsem ji jako velkou příležitost k zamyšlení pro každého z nás.“
Podrobnější informace o návštěvě Benedikta XVI. v České republice najdete na www.navstevapapeze.cz a na www.biskupstvi.cz/papezvbrne .

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek