24. 9. 2009 XIV. Novákovy traumatologické dny

Mezinárodní kongres špičkových lékařských odborníků

Ve čtvrtek 24. září byl v Brně pod záštitou jihomoravského hejtmana Michala Haška zahájen lékařský kongres - XIV. Novákovy traumatologické dny.
Jak konstatoval hejtman, kongres takového zaměření a s takovou mezinárodní účastí jen potvrzuje, že Jihomoravský kraj respektive Brno je naprosto přirozeným místem významných vědeckých kongresů zaměřených na řadu medicínských oborů, protože jsou zde špičková zdravotnická zařízení s nadregionální působností a s mezinárodním kreditem. „Úrazová chirurgie jednou z těchto odborností je a zásluhu na tom má právě Úrazová nemocnice. Ta svou 76letou existencí a hlavně špičkovými výsledky patřila a patří ke stěžejním pracovištím v republice, která udávají směr dalšího rozvoje tohoto medicínského rozvoje. Velice si také vážím toho, že v rámci našeho kraje existuje spolupráce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a sítě zdravotnických zařízení zařazených do traumatologického plánu kraje. To ostatně potvrdilo i nedávné rozsáhlé cvičení TRAUMA 2009,“ konstatoval Michal Hašek.
Jak následně dodal, zástupci Jihomoravského kraje již koncem srpna na jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jednomyslně podpořili žádost Statutárního města Brna o dotaci z prostředků Evropské unie – Regionálního operačního programu – ve výši 23 milionů Kč na přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně. Kraj hodlá v této oblasti nemocnici podpořit také dalšími 15 miliony korun.
Tradiční kongres s účastí mezinárodních odborníků, který nese jméno výrazné osobnosti brněnského lékařství a zakladatele Úrazové nemocnice a budovatele moderní traumatologie v českých zemích Vladimíra Nováka, pořádá Úrazová nemocnice Brno spolu s Klinikou traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V programu nechybí jak odborné přednášky k tématu traumatologie, tak například fórum mladých lékařů.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek