21. 9. 2009 Brněnské VUT slaví 110 let

Čestný doktorát obdržel také ekonom Jan Švejnar

V pondělí 21. září se hejtman Michal Hašek spolu s primátorem Brna Romanem Onderkou, představiteli vysokých škol i politických stran zúčastnil slavnostního akademického obřadu u příležitosti zahájení oslav 110. výročí Vysokého učení technického v Brně (VUT).
Jak ve své řeči uvedl hejtman, Jihomoravský kraj trvale rozvíjí spolupráci s vysokými školami. „V roce 2003 vzniklo Jihomoravské inovační centrum jako zájmové sdružení kraje Brna, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického. Toto sdružení je správcem dvou technologických inkubátorů fungujících právě v areálu VUT. Kraj rovněž dlouhodobě podporuje projekt brněnských vysokých škol CEITEC,“ zdůraznil Michal Hašek.
Na tomto slavnostním ceremoniálu byly též uděleny čestné vědecké hodnosti a medaile VUT osobnostem, které významným způsobem přispěly k rozvoji vzdělávání, vědy a výzkumu v oblastech dlouhodobého zaměření VUT v Brně. Čestný doktorát převzal ekonom Jan Švejnar, kterého škola ocenila za vědecké dílo i přednáškovou spolupráci s brněnskou technikou. Doktorát obdrželi též vědci Jaroslav Doležal a Petr Lukáš. (Více informací na http://www.vutbr.cz/.) 

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek