UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Místní poplatky

24.03.2021

Vzory rozhodnutí o prominutí místního poplatku

Aktualizace 2021 

24.03.2021

Vzory platebních výměrů na místní poplatky

Aktualizace 2021 

Náhled
02.04.2020

Posunutí splatnosti místních poplatků a možnost jejich promíjení v době nouzového stavu

(docx, 40 kB) 

08.11.2019

Metodické porady 2019 – Místní poplatky

03.12.2018

Metodické porady 2018 - Místní poplatky

12.04.2018

Školení Obecně závazné vyhlášky ve vztahu k místním poplatkům

Školení Obecně závazné vyhlášky ve vztahu k místním poplatkům - 10.04.2018, 12.04.2018, 03.05.2018, 10.05.2018 a 24.05.2018 

Náhled
14.03.2018

Informace Ministerstva financí k problematice místních, správních a soudních poplatků

na stránkách http://www.mfcr.cz 

22.11.2017

Metodické porady 2017 – Správa místních poplatků

10.05.2017

Školení Místní poplatky pro začátečníky 25. 4. 2017

13.06.2017

Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

26.10.2016

Metodické porady 2016 - Správa místních poplatků

18.10.2016

Metodické doporučení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona o místních poplatcích (promíjení místních poplatků)

17.10.2016

Doporučený postup Ministerstva financí k aplikaci ustanovení § 12 zákona o místních poplatcích a stanovisko Ministerstva financí k problematice právní úpravy solidární odpovědnosti v zákoně o místních poplatcích

23.11.2015

Stanovisko Ministerstva financí: Přechod poplatkové povinnosti, povinnost mlčenlivosti ve vztahu k OSPOD

24.03.2021

Místní poplatek ze psů

09.02.2015

Metodické doporučení Ministerstva financí k aktuálním problémům aplikace procesních ustanovení zákona o místních poplatcích a daňového řádu

12.12.2013

Místní poplatky - od vyhlášky k vymáhání

(prezentace veřejného ochránce práv) 

16.06.2017

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13.06.2017

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství