18. 9. 2009 Kraj a ČD podepsaly dodatek ke smlouvě na rok 2009

Dráhy dostanou přes 900 milionů

České dráhy se zavázaly vykonat letos pro Jihomoravský kraj dopravní služby na regionálních tratích v objemu devíti milionů „vlakokilometrů.“ Za to jim kraj zaplatí 520 milionů korun a dalších 383 milionů korun z dotace Ministerstva dopravy. Vyplývá to z dodatku smlouvy o závazku veřejné služby, který v pondělí podepsaly České dráhy a v pátek 18. září Jihomoravský kraj, zastoupený radním pro dopravu Jaroslavem Pospíšilem. Ten zdůraznil, že podpis dodatku byl podmínkou, aby kraj mohl požádat o zmíněnou státní dotaci.
Kraj má s Českými drahami uzavřenou dlouhodobou smlouvu do roku 2014. Každoročně dochází k jejímu upřesňování prostřednictvím dodatků. Stalo se již tradicí, že se na dodatku obě smluvní strany dohodnou až po začátku roku, doposud nejpozději v květnu. Letošní zářijový termín je rekordní. Jak vysvětlil hejtman kraje Michal Hašek, ztrátu Českých drah z regionálních tratí totiž letos České dráhy vyčíslily na více než 900 milionů korun, což je částka, která byla zcela mimo možnosti kraje. Situace byla podobná i v jiných regionech. Jednání o konkrétních částkách bylo proto možno ukončit až poté, co se Asociaci krajů ČR na konci srpna podařilo dojednat s vládou a ministerstvem financí dohodu, která znamená vyčlenění částky 3,2 miliardy korun na úhradu letošní ztráty a umožní financování ztrát z regionální dopravy na příštích deset let.
Stát se zavázal pravidelně krajům přispívat konkrétní částkou, která bude každoročně valorizována, stejnou povinnost převzaly kraje. „České dráhy přistoupily k dohodě korektně a vzaly na sebe závazek, že až dojde k žádoucí obměně vozového parku, nepromítne se tato investice do vyčíslené ztráty a nezasáhne negativně do financování krajů,“ řekl hejtman. Díky dohodě všech stran se objem služeb ČD v celé republice nesníží o dříve navrhovaných 10 procent, nýbrž pouze o dvě procenta.
Podle radního Jaroslava Pospíšila kraj již v rámci přípravy rozpočtu na příští rok vyčlenil pro tyto účely částku 550 milionů korun. Tato částka však ještě není definitivní. Bude třeba najít dalších 20 milionů na financování žákovského jízdného, které České dráhy podle zákona musí poskytovat, kraj však musí tuto slevu drahám zaplatit.
Ředitel Krajského střediska osobní dopravy ČD Pavel Karšulín u příležitosti podpisu dodatku upozornil na přílohy, zaměřené na další zvyšování kvality služeb. Vyjádřil přesvědčení, že nová dohoda mezi vládou, kraji a Českými drahami umožní postupně pořizovat nové moderní vozy. Patnáctiminutový takt spojů na příměstských tratích označil za maximální technicky možnou nabídku, která cestujícím umožní jezdit bez znalosti jízdních řádů, podobně jako v městské hromadné dopravě. Karšulín vysvětlil, proč zatím ČD nemohou plně garantovat dopravu bez zpoždění a přijmout za ně plnou finanční odpovědnost. Je to důsledek rozsáhlé stavební činnosti na železnici. Infrastruktura, kterou vlastní Správa železniční dopravní cesty, musí projít zásadní modernizací. „Jakmile se podaří uvést koleje do stoprocentního stavu, budeme určitě přesní,“ slíbil Karšulín.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek