17. 9. 2009 Zasedalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

Změna v Radě JMK - Milana Venclíka střídá Ilona Sokolová

Bývalého předsedu jihomoravské regionální organizace ODS Milana Venclíka 17. září ve funkci člena Rady Jihomoravského kraje vystřídala místostarostka Brna – Vinohrad Ilona Sokolová. K odvolání Venclíka z jeho funkce se rozhodl klub občanských demokratů, který získal podporu koaličního partnera – sociálních demokratů.
Ke koaličním zastupitelům se přidali i komunisté, když členové klubu KDU-ČSL předtím opustili jednací sál. V tajném hlasování bylo 41zastupitelů pro odvolání, jeden byl proti, čtyři se zdrželi hlasování. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek využil této příležitosti k poděkování Milanu Venclíkovi za jeho práci v oblasti regionálního rozvoje. Odvolání radního označil za nestandardní krok, zdůraznil však, že ČSSD ctí smlouvy. „Klub ČSSD dostal žádost od ODS a respektuje, že má být takto rozhodnuto,“ řekl hejtman.
Milan Venclík poděkoval všem zastupitelům za dosavadní spolupráci. „Je-li vůle ODS odstranit mě z politického života kraje, je to život,“ řekl. Naznačil však, že s působením v regionální politice nehodlá skončit. Ilonu Sokolovou do pak do funkce krajské radní zvolilo 43 zastupitelů. Hejtman kraje jí předal kytici oranžových růží a vyjádřil očekávání konstruktivní spolupráce.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek

Ceny Jihomoravského kraje

V předvečer říjnového státního svátku převezme Ceny Jihomoravského kraje devět osobností. O udělení cen rozhodlo krajské zastupitelstvo, které schválilo předchozí návrh rady kraje.
V oblasti historických věd získá Cenu Jihomoravského kraje archeolog doc. PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc., který se zásadní měrou podílel na výzkumu v Mikulčicích. V oboru lékařských věd se zastupitelé rozhodli vyznamenat profesora MUDr. Dalibora Pacíka, CSc., přednostu Urologické kliniky Lékařské fakulty MU, který založil občanské sdružení Europa Uomo CZ, českou odnož Evropské koalice proti rakovině prostaty. V oboru výtvarného umění bude oceněn Miroslav Netík, v oboru hudba Ing. Martin Hrbáč, dlouholetý primáš horňáckých cimbálových muzik, za literaturu obdrží cenu prozaik, publicista a scénárista Ing. Jan Kostrhun, za počin roku bude vyznamenán místopředseda vlády a ministr obrany MUDr. Martin Barták, který se zasloužil o zachování Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Ing. Jiří Škrla, dlouholetý generální ředitel Veletrhů Brno, bude oceněn za přínos k hospodářskému rozvoji kraje. Za záchranu lidského života zastupitelé udělili cenu Ferdinandu Vajgarovi a Růženě Kvapilové, kteří zachránili na Novomlýnské nádrži život šestnáctiletému mladíkovi.

Kraj pomůže hasičům 

Celkovou částkou 31,085 milionu korun bude letos Jihomoravský kraj dotovat jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Historicky rekordní částka, určená dobrovolným hasičům, bude rozdělena mezi 213 žadatelů a je určena na financování potřeb jednotek, které se podílejí na hašení požárů, na záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Za peníze kraje bude modernizována výstroj a výzbroj, opravena nebo pořízena nová technika od přetlakových ventilátorů, radiostanic, čerpadel a elektrocentrál až po požární vozidla. Krajští zastupitelé dnes rovněž rozhodli o udělení dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dotace ve výši 4,2 milionu korun má přispět na náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace pro výstavbu Výcvikového a školicího centra dobrovolných hasičů Jihomoravského kraje v Miroslavi. Má to být první výcvikové středisko tohoto typu v České republice a bude sloužit i dobrovolným hasičům z dalších krajů. Na nákup užitkových automobilů pro přepravu osob a materiálu dostane Sdružení 2,4 miliony korun a na podporu činnosti, především práce s mládeží, přispěje kraj této organizaci částkou 240 tisíc korun.  

Zastupitelé schválili druhou úpravu rozpočtu 2009

Po dřívější redukci rozpočtu výdajů o půl miliardy schválili dnes krajští zastupitelé další úpravu rozpočtu Jihomoravského kraje, která snižuje výdaje o částku 398,077 mil. Kč. Reagovali tak na prognózu ministerstva financí, podle které musí kraj letos počítat s výpadkem příjmů z daní ve výši 900 milionů korun. Redukce výdajů se i tentokrát dotkne prakticky všech oblastí, spravovaných Jihomoravským krajem. Nevyhne se ani samotnému krajskému úřadu, jehož zaměstnancům byl snížen objem prostředků, vyplácených v podobě odměn za mimořádné výkony.