11. 9. 2009 Škola má k dispozici nové stravovací zařízení

Škola má k dispozici nové stravovací zařízení

V pátek 11. září byly v Integrované střední škole Hodonín slavnostně předány do užívání nové prostory stravovacího zařízení.
Slavnostního předání nové kuchyně do užívání škole a jejím studentům se zúčastnili členové Rady Jihomoravského kraje Jiří Janda a Miloš Šifalda. Stravovací zařízení bylo vybudováno nákladem téměř 20 milionů korun, stavbu financoval Jihomoravský kraj.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek