foto 1 foto 2
Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Veřejné vyhlášky

Náhled
02.06.2020

OOP Stanovení PÚP na silnici I/42 Brno, ul. Poříčí, OPRAVA KANALIZACE

(zip, 2,2MB) 

Náhled
02.06.2020

Oznámení právním nástupcům Karla Káni o možnosti převzít rozhodnutí OÚPSŘ

(pdf, 144 kB) 

Náhled
02.06.2020

OOP - místní úprava provozu na sil. I71, Velká nad Veličkou

(zip, 5215 kB) 

Náhled
29.05.2020

Oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na I/19 v Kunštátu

(zip, 720 kB) 

Náhled
28.05.2020

Oznámení o návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na I/43 u Kuřimi

(zip, 956 kB) 

Náhled
26.05.2020

OOP I/52 oprava VO Heršpická

(zip, 3,94 MB) 

Náhled
26.05.2020

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 Velešovice

(zip 2,75 MB) 

Náhled
22.05.2020

Rozhodnutí JMK ve věci odvolání proti stavebnímu povolení vydanému MěÚ Veselí n. M. na stavbu „I/55 Veselí n/M – Petrov, Rohatec – Lužice, Část Veselí nad Moravou – Petrov, SO 113.2 Křižovatka sil. III/4995 SO 113.3 – Úprava sjezdů – intravilán SO 113.4 –

(pdf, 189 kB) 

Náhled
22.05.2020

OOP Dočasný zákaz zastavení a stanovení PÚP na silnici I/38 ve Znojmě na Mariánském náměstí

(zip, pdf 2,33 MB) 

Náhled
22.05.2020

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu k částečné uzavírce silnice I/38 ve Znojmě na Mariánském náměstí

(zip, pdf 1,04 MB) 

Náhled
21.05.2020

OOP Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/42 Brno, SSZ 2.02 Poříčí - Nové Sady

(zip, 1,27MB) 

Náhled
21.05.2020

OOP Stanovení PÚP na silnici I/42 Brno, ul. Žabovřeská z důvodu uzavírky od Kamenomlýnského mostu po MÚK Kníničská

(zip, 10,3MB) 

Náhled
21.05.2020

OOP - stanovení přechod. DZ na sil. I/54; Strážovice - Kyjov

(zip, 9622 kB) 

Náhled
20.05.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost ve věci "El. vedení včetně el. rozvaděče" v k.ú. Kounické Předměstí

(pdf, 171 kB) 

Náhled
20.05.2020

OOP Stanovení PÚP na silnici I/42 Brno, ul. Poříčí a I/52 Brno, Heršpická, úplná uzavírka MK Renneská třída, kontrola mostu

(zip, 3,92MB) 

Náhled
19.05.2020

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v obci Chvalovice

(zip, pdf 1,64 MB) 

Náhled
19.05.2020

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 u Blížkovic

(zip, pdf 508 kB) 

Náhled
19.05.2020

Usnesení o zastavení řízení – změna povolení nakládání s vodami na VD Nové Mlýny

(pdf, 142 kB) 

Náhled
15.05.2020

Návrh dopravního značení na sil. I/71 Blatnice pod Sv. Ant.

(zip, 1533 kB) 

Náhled
14.05.2020

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

(pdf, 270 kB) 

Náhled
13.05.2020

Oznámení o zahájení SŘ - Tomkovo mám.-Rokytova

(zip, 0,7 MB) 

Náhled
12.05.2020

Rozhodnutí ve věci odvolání proti Rozhodnutí MěÚ Břeclav, společné povolení na stavbu "III/4241 Týnec - průtah"

(pdf, 222 kB) 

Náhled
07.05.2020

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území

(pdf, 274 kB)