15. 9. 2009 Vyhlášeny výsledky soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce

Vítězi se staly Obecní úřad Hýsly a Městský úřad Boskovice

Člen Rady Jihomoravského kraje Ivo Polák a ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha 15. září vyhlásili výsledky 4. ročníku Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v JMK, jejímž cílem je propagace a podpora ekologicky příznivého chování institucí veřejné správy.

Výsledky:

1. kategorie „obecní úřady“

1. místo: - OÚ Hýsly
2. místo: - OÚ Topolany
3. místo: - MěÚ Rájec- Jestřebí

2. kategorie „pověřené obecní úřady a instituce“
1. místo: - MěÚ Boskovice
2. místo: - MěÚ Hustopeče, MěÚ Kyjov
3. místo: - Nejvyšší správní soud

Dále byla udělena zvláštní ocenění:

• Kanceláři veřejného ochránce práv – za trvalou aktivitu v oblasti ekologizace provozu;
• MěÚ Bzenec – za výrazný posun od předešlého ročníku soutěže v realizaci opatření provedených v oblasti ekologizace provozu

 

Ocenění obdrželi výtvarné originály z dílny pana Michala Pavlovského a certifikát ředitele krajského úřadu za podporu a propagaci principů ekologicky příznivého chování úřadů. Všichni účastníci soutěže získali drobné umělecké předměty ze stejné dílny a udělení čestného uznání ředitele krajského úřadu za účast v soutěži.
Princip soutěže spočíval v zodpovězení otázek, které byly zároveň hlavním kritériem pro vyhodnocení soutěže. Otázky např. zjišťují, zda přihlášený třídí odpad, používá recyklovaný papír, podporuje používání ekologických čistících prostředků, podporuje cyklodopravu zaměstnanců a občanů nebo zda a kolik svých úředníků proškolil v oblasti EVVO. U subjektů, které se přihlásily již v předchozích ročnících, se dále zjišťovala opatření, která se učinila navíc v oblasti ekologizace provozu úřadu od předchozích let nebo jaká opatření se plánují v časovém horizontu dvou let.
V termínu do 30. června 2009 se přihlásilo 29 úřadů a 4 instituce veřejné správy (Nejvyšší správní soud, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Kancelář veřejného ochránce práv a Nejvyšší státní zastupitelství), které sídlí na území Jihomoravského kraje.
Vyhodnocení soutěže provedli nezávisle na sobě zástupci Krajské koordinační skupiny a Ekologický institut Veronica jako organizace, která se mimo jiné úzce specializuje na tuto oblast a spolupracovala i na vyhlášení podmínek soutěže.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek