UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Granty a dotace EU

07.01.2021

Rozšíření varovného informačního systému Jihomoravského kraje

08.09.2020

Humanizace pobytových služeb Sokolnice

04.09.2020

Domov pro seniory Hustopeče-výstavba

08.06.2020

ITI BMO Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC

19.05.2020

Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje

Náhled
07.04.2021

Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji II

08.06.2020

eHealth v Jihomoravském kraji

08.06.2020

Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

04.01.2021

Společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

05.03.2021

Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. "Otevřený zámek"

05.06.2020

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany

05.03.2021

Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa

Náhled
15.04.2021

Regionálne poradenské centrum SK–CZ

15.02.2019

Krajský akční plán vzdělávání Jihomoravského kraje

30.04.2021

Poskytování bezplatné stravy dětem - OP PMP

Náhled
15.04.2021

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

Náhled
22.07.2020

OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Náhled
30.04.2021

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

Náhled
31.03.2015

OPERAČNÍ PROGRAM ESPON 2020

31.03.2015

OPERAČNÍ PROGRAM MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE INTERREG EUROPE

31.03.2015

OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DANUBE

Náhled
31.03.2015

INTERREG - NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 2014 - 2020