UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Veřejné zakázky

Provoz a údržba původní úřední desky byly ukončeny dne 30. 6. 2020.

Od 1. 7. 2020 je v provozu nová úřední deska na této adrese:

https://eud.jmk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Seznam.aspx