10. 9. 2009 Rada kraje zahájila přípravu rozpočtu na rok 2010

Hejtman: Čekáme na rozpočet republiky

Rada Jihomoravského kraje zahájila ve čtvrtek projednávání první varianty návrhu krajského rozpočtu na příští rok v první variantě, která vychází z reálné ekonomické situace v době velkého hospodářského propadu v ČR a počítá s daňovými, nedaňovými, kapitálovými příjmy a dotacemi v celkovém objemu 4, 53 miliardy korun.
Současně schválila aktualizovaný harmonogram přípravy rozpočtu a uložila vedoucím odvětvových odborů krajského úřadu pracovat ve spolupráci s odborem ekonomickým na druhé variantě. Podle hejtmana Michala Haška není v současné chvíli možné pokračovat ve věcném projednávání jednotlivých výdajových kapitol bez znalosti návrhu rozpočtu státu. Státní rozpočet totiž zásadní měrou ovlivní možnosti krajů, jejichž rozpočty musí do značné míry vycházet z finančních transferů jednotlivých resortů. „Podobně jako stovky měst a obcí, také my čekáme na projednání rozpočtu České republiky. Nejhorší by bylo, kdyby stát začal v příštím roce hospodařit v režimu rozpočtového provizoria. To by například ochromilo naše šance na získání evropských dotací pro řadu projektů,“ řekl hejtman.
Michal Hašek seznámil novináře s jednáním mise Evropské investiční banky, která se v tomto týdnu seznámila s pětačtyřiceti projekty, na jejichž financování by se tato instituce v rámci úvěrového rámce od 1,5 do 2 miliard korun měla podílet. Podle hejtmana byla mise úspěšná. Její účastníci vzali návrhy kraje na vědomí a budou dále pokračovat v jednání o definitivním seznamu projektů, o úrokové míře, odkladu splátek a dalších aspektech uvažovaného úvěru. Náměstkyně hejtmana Anna Procházková zdůraznila, že Pasohlávky, kde kraj připravuje výstavbu lázeňského a rekreačního areálu využívajícího termálních pramenů, ale i Lednice, kde pokračuje budování lázní, zanechaly v účastnících mise velmi dobrý dojem.
Anna Procházková informovala o tom, že Rada kraje dnes nominovala devět osobností na udělení letošní Ceny Jihomoravského kraje. Podle hejtmana se na jednotlivých návrzích shodla nejenom rada. Přítomni byli i představitelé opozičních klubů, kteří nevznesli námitky. Lze tedy předpokládat, že zastupitelstvo na svém zasedání 17. září návrhy rady akceptuje a navržené osobnosti z oblasti historických a lékařských věd, výtvarného umění, hudby, literatury a dalších oblastí (počin roku, přínos k hospodářskému rozvoji kraje, záchrana lidského života) v předvečer státního svátku 28. října krajské ceny převezmou.
Rada kraje dnes vzala na vědomí nabídku izraelské židovské organizace Athra Kadisha, která chce zřídit na vlastní náklady oplocení bývalého židovského hřbitova v areálu kyjovské nemocnice. Schválila potřebné kroky k tomuto cíli. Cílem židovských organizací Athra Kadisha a United Jewish Organisations, s jejichž představiteli jednal letos na jaře náměstek hejtmana Václav Božek, je záchrana a ochrana židovských svatých míst po celém světě. Představitelé židovských organizací chtějí napravit současný stav židovského hřbitova v Kyjově, který byl v letech 1963-64 likvidován, aniž byly exhumovány pohřbené pozůstatky. Obřadní síň i zděné oplocení byly srovnány se zemí, zhruba 700 náhrobků bylo zničeno.
Radní kraje schválili poskytnutí finanční dotace v celkové výši 900 000 korun z rozpočtu Jihomoravského kraje statutárnímu městu Brnu na přípravu kandidatury pro uspořádání Evropského olympijského festivalu mládeže EYOF v roce 2015.

V průběhu tiskové konference též zazněla informace o avizované změně na postu radního za ODS, kdy Milana Venclíka by ve funkci měla nahradit jeho stranická kolegyně Ilona Sokolová. Potvrdila to náměstkyně hejtmana Anna Procházková. (Tisková zpráva k tomuto tématu ZDE.)

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek