9. 9. 2009 Ministři zahraničí Rakouska a ČR podepsali v Mikulově Memorandum o porozumění

Michal Hašek: Spolupráce s Dolním Rakouskem je velmi dobrá

Memorandum o porozumění podepsali dnes na zámku v Mikulově ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout a jeho rakouský protějšek Michael Spindelegger. Jednání obou ministrů byl přítomen jako hostitel také hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Ministři se dohodli na vytvoření osmičlenné komise historiků, která má prozkoumat významné okamžiky společné minulosti obou zemí, ovlivňující současnost našich vztahů
Vrcholní představitelé české a rakouské diplomacie se pochvalně vyjádřili o úrovni vzájemných vztahů obou zemí. Hovořili o další budoucnosti vzájemné spolupráce, například o odhodlání sdílet budovy svých zastupitelských a konzulárních úřadů v některých zemích mimo Evropskou unii. Pilotní projekt takové spolupráce, která by se měla rozšířit i na další země Visegrádu, funguje zatím v černohorské Podgorici. Taková praxe by měla podle ministrů dobré uplatnění především v mimoevropských lokalitách, cílem je racionalizace nákladů.
Do konce letošního roku má být sestavena komise historiků, v níž mají zasednout směrodatné osobnosti z obou stran. Ta bude posuzovat takové historické mezníky společných dějin, jakými jsou například rok 1968 nebo 1989. Předmětem její pozornosti mají být i poválečné dekrety prezidenta Československa Edvarda Beneše. Ministr Spindelegger řekl, že rakouský postoj k dekretům, jež podle představitelů některých rakouských stran porušují právní standardy EU, zůstává neměnný. Rakušané by rádi dospěli ke společnému pohledu na ně spolu s ČR. Témata jednání společné komise však podle ministra Kohouta nejsou nijak předem vymezena. Podle něj je užitečné, když odborníci zhodnotí společné historické momenty. I ty, na něž mají obě strany odlišné názory.
Také spolupráce na regionální úrovni mezi Dolními Rakousy a Jihomoravským krajem se dostala na program dnešního jednání. Hejtman Michal Hašek ji označil za velmi dobrou na obou stranách hranice. Na otázku týkající se plánované rychlostní silnice R 52 z Pohořelic na hranici, kde by měla na přechodu Drasenhofen – Mikulov navázat na nyní budovanou rakouskou dálnici, hejtman zdůraznil shodu všech stran v krajském zastupitelstvu v otázce budování této komunikace. Rozhovory vedení kraje s ministerstvem dopravy a ministerstvem životního prostředí by měly podle Michala Haška vést k definitivnímu rozhodnutí na české straně v řádu týdnů až měsíců, aby se mohlo přikročit k vyjednávání o financování této stavby.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázekilustrativní obrázek