8. 9. 2009 Jihomoravský kraj versus poplatky 1:0

Pojišťovna zrušila pokutu ivančické nemocnici

V těchto dnech doručila Česká národní zdravotní pojišťovna Nemocnici Ivančice, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, rozhodnutí o zrušení platebního výměru z června letošního roku, kterým uložila této nemocnici uhradit pokutu ve výši 30.000,- Kč za nevybírání regulačních poplatků.
„Zrušení původně vydaného platebního výměru považuji za první klíčový úspěch Jihomoravského kraje v bitvě o systém úhradyu regulačních poplatků za občany ve všech krajských zdravotnických zařízení na Jižní Moravě. Fakt, že pojišťovna platební výměr zrušila, je pro mne dalším důkazem, že kraj a jeho zdravotnická zařízení postupují při úhradě poplatků v souladu se zákonem. V rámci odvolání, které podalo vedení ivančické nemocnice, byl nejenom popsán vlastní postup způsobu úhrady poplatků, ale také bylo prokázáno, že za pacienty jsou všechny poplatky stanovené zákonem hrazeny“, konstatoval hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Jihomoravský kraj s ohledem na jednotný postup úhrady regulačních poplatků ve všech zdravotnických zařízení zřizovaných krajem předpokládá, že v případě dalších zdravotních pojišťoven bude rozhodnutí obdobné.

ilustrativní obrázek