3. 9. 2009 Ocenění pro krajský úřad

Ocenění pro krajský úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje získal pomyslnou stříbrnou medaili v soutěži Úřad roku „Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“.
Tuto soutěž vyhlásila společnost Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR s cílem podporovat zavádění rovných příležitostí do práce a politiky úřadů veřejné správy a především vyzdvihnout ty úřady, kde princip rovných příležitostí funguje. Úřady byly hodnoceny podle šesti základních kritérií, mezi nimiž je například počet žen ve vedoucích funkcích, vytváření podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života či existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu.
Ocenění převzal osobně ředitel krajského úřadu Jiří Crha 3. září v Praze v rámci konference „Rovné příležitosti“, kterou pořádalo ministerstvo vnitra za účasti ministra Martina Peciny. „Krajský úřad Jihomoravského kraje se úspěšně účastnil všech ročníků této soutěže. Získaného ocenění si velmi vážíme a představuje pro nás současně velkou motivaci k dalšímu zlepšování,“ uvedl k ocenění Jiří Crha.
(Diplom ocenění ZDE.)

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázekilustrativní obrázek