1. 9. 2009 Představitelé kraje se setkali s bývalým ředitelem Veletrhů Brno

Představitelé kraje se setkali s bývalým ředitelem Veletrhů Brno

Výrazné ocenění dosavadní práce bývalého generálního ředitele a.s. Veletrhy Brno Jiřího Škrly bylo podle hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška hlavním důvodem jejich dnešního setkání, kterého se zúčastnil také náměstek hejtmana Václav Božek.
„Výstaviště není jen věc akciové společnosti či města Brna jako jednoho s akcionářů, ale má samozřejmě vliv na celý region jižní Moravy. A proto jsem si dovolil pana Škrlu dnes pozvat, abych mu poděkoval. Dnes jsem mu také nabídl možné zapojení do poradního zázemí celého Jihomoravského kraje, aby byl naším strategickým poradcem v oblasti rozvoje jižní Moravy, protože si velmi vážím jeho práce a také šíře jeho záběru a kontaktů, které má,“ zdůraznil po setkání hejtman Michal Hašek.
Jiří Škrla řekl, že si tohoto pozvání i nabídky velmi váží: „Chci zůstat dále věrný Brnu, Jihomoravskému kraji, společnosti Veletrhy Brno, pro kterou jsem dlouhá léta pracoval. Budu dělat všechno pro to, aby se firmě vedlo dobře, i když nebudu ve funkci generálního ředitele“.
Hejtman Michal Hašek zároveň informoval, že ve věci vývoje v a.s. Veletrhy Brno bude kontaktovat primátora města Brna, protože Brno je v jiné pozici než kraj, tedy v pozici minoritního akcionáře společnosti. „Jsem připraven oslovit také německého majoritního vlastníka a budu mít zájem sejít se s vedením společnosti Veletrhy Brno, protože bych rád znal další vizi nového vedení a rád bych také sdělil názory Jihomoravského kraje v této věci. Výstaviště má spoustu synergických efektů v kladném i záporném směru a mě jako hejtmanovi není jedno, co se zde děje.“
Hejtman Hašek označil za otevřenou záležitost, že se kraj v budoucnu stane spolupodílníkem a.s. Veletrhy Brno. „Dlouhodobě takováto varianta je možná, ale někdy v budoucích letech, nebavíme se ani o dnech, týdnech ani měsících. Jihomoravský kraj s brněnským výstavištěm dlouhodobě spolupracoval, spolupracuje a samozřejmě bude spolupracovat. Primárně to není o tom, zda bude mít kraj 5, 10 nebo 15 procent akcií. Otázka budoucnosti je pro mě spojena nejen s otázkou akcií, ale také komunikace i záměrů, jaké tam budou chtít současní majoritní vlastníci provádět, jakou prioritu budou mít k městu a regionu. Myslím si, že kraj a město se v této věci dohodnou a zaujmou společnou strategii a společný budoucí postup,“ dodal hejtman.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek