31. 8. 2009 Jednání Grémia pro přestavbu železničního uzlu Brno

Jednání Grémia pro přestavbu železničního uzlu Brno

V pondělí 31. srpna se na Nové radnici v Brně uskutečnilo jednání Grémia pro přestavbu železničního uzlu Brno.
Grémium, kterého se spolu s primátorem města Romanem Onderkou zúčastnila také náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje Anna Procházková, projednalo další postup při realizaci tohoto projektu, jehož hlavním investorem je stát prostřednictvím své organizace Správy železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC).
Jak zaznělo na následné tiskové konferenci v prostorách brněnského magistrátu, přestavba železničního uzlu je pro Brno strategicky nejvýznamnějším počinem v novodobé historii města. Stavebně začala v říjnu 2007 první etapou odstavného nádraží. Souběžně pokračují přípravy dalších etap projektu. Společně s ním postupuje i proměna prostoru od historického středu Brna směrem ke Komárovu, kde postupně vzniká nová městská čtvrť s označením Jižní centrum.
Jak před novináři potvrdila náměstkyně hejtmana Anna Procházková, Jihomoravský kraj se na přestavbě brněnského železničního uzlu hodlá podílet. „Kraj bude na celé stavbě finančně participovat částkou ve výši jedné miliardy korun,“ uvedla Anna Procházková. Celková náklady jsou vyčísleny na 20 miliard korun.
„Přestavba ŽUB je vnímána jako komplexní řešení dopravní problematiky v Brně,“ uvedl generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek. „Podle možného budoucího rozvoje musí být koncepčně koordinovány vazby do všech odvětví a oblastí. Realizace potom může probíhat v souladu s touto koncepcí. Toto platí jak pro zařízení Českých drah, tak pro investice statutárního města Brna, Jihomoravského kraje i ostatních soukromoprávních subjektů,“ konstatoval Jan Komárek.  

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek