31. 8. 2009 Znojemská škola v novém

Znojemská škola v novém

V pondělí 31. srpna byla dokončena významná stavební akce „Zateplení školních budov, včetně výměny oken“ v areálu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Znojmě na Dvořákově 19. Seznámit se s výsledkem přijeli hejtman Michal Hašek a člen Rady JMK Jiří Janda.
Převážná část akce v celkové hodnotě 14,2 milionu korun byla hrazena z fondů Evropské unie, zbývající část dofinancoval stát, kraj a škola sama. Díky úsporám energií se tato částka postupně vrátí.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek