28.8.2009 Radní připravili další úpravu rozpočtu

Radní připravili další úpravu rozpočtu

Rada Jihomoravského kraje dnes rozhodla doporučit zastupitelům další snížení výdajů v letošním roce o 398,7 mil. Kč. Reagovala tak na zpřesněnou prognózu Ministerstva financí, podle které stát kraji letos pošle o 898,7 milionu méně než se původně předpokládalo. Poprvé již zastupitelstvo kraje snižovalo rozpočet v červnu - o půl miliardy.
„Během prázdnin se uskutečnila řada konzultací se všemi radními. Každý z nich přistoupil k úkolu odpovědně, nedošlo k situaci, kdy by v některém z resortů bylo krácení vyšší než v jiném,“ řekl na dnešní tiskové konferenci po zasedání rady kraje hejtman Michal Hašek. Podle něj se úspory dotknou především investičních výdajů, škrty se však netýkají již zahájených investičních akcí a také těch, kde je šance získat peníze na spolufinancování z Evropské unie. „Koalice a rada mají pevnou vůli, aby čerpání evropských prostředků na různé projekty pokračovalo plynule a bude to i priorita pro příští rok,“ řekl hejtman Michal Hašek. Šetřit se však bude i na provozních výdajích. Například odměny úředníkům kraje či zaměstnancům krajských příspěvkových organizací za mimořádné výkony se sníží o 50 %.
Hejtman informoval, že již v září přijede do Jihomoravského kraje mise Evropské investiční banky a budou zahájena první jednání s tímto peněžním ústavem o úvěru, jehož rámec v objemu do 2 miliard korun již schválilo krajské zastupitelstvo. „My ještě doladíme jednotlivé projekty, které představíme expertům EIB. Ti se pak budou v přímo v terénu seznamovat se stavem přípravy jednotlivých investičních projektů a budou zkoumat, zda jsou z jejich pohledu efektivní a účelné,“ řekl Michal Hašek.

Hejtman dále informoval o odeslání dopisů ministrům vnitra a zdravotnictví (podrobnosti ZDE) a o investičním záměru v ivančické nemocnici (podrobnosti ZDE).

Náměstkyně hejtmana Anna Procházková hovořila o postupném budování Archeoparku v Mikulčicích (podrobnosti ZDE) a zahájeném zpracování Programu rozvoje kraje (podrobnosti ZDE).

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek