Do odvolání nebudou žadatelům o dotace zasílány notifikační emaily v systému KEVIS.

Portál o vzdělávání

Termíny plánovaných kurzů na KrÚ

aktuální termíny kurzu| Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC (pro obce JMK)


 E-vzdělávací portál JMK (e-learningové vzdělávání)

http://portal.rentel.cz/jmk

e-vzdělávací portál KrÚ JMK je určen:

  • zaměstnancům KrÚ JMK
  • v rámci metodické a odborné pomoci KrÚ všem zaměstnancům ÚSC a jimi zřizovaných PO v celém JMK

za účelem:

  • usnadnit zaměstnancům přístup ke vzdělávání
  • nabídnout jim eLearningovou formu školicích programů
  • pomoci úřadům s organizačním zajištěním školení

Vzdělávání úředníků ÚSC stanovené zákonem

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků:

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti:

Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů:


Vzdělávání ve veřejné správě Vzdělávání ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra

  • Odbor efektivní veřejné správy
  • Oddělení mezinárodní spolupráce a lidských zdrojů ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra - další informace

 

 

Kontakt: ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY

Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

Zuzana Hofmanová

 akreditace vzdělávacích institucí a programů

tel.: 974 816 440

zuzana.hofmanova@mvcr.cz

Mgr. Václav Melichar

Ing. Jana Beranová

 vzdělávání ve VS, uznání rovnocennosti vzděl.

tel.: 224 241 283

tel: 974 816 624

v.mel@institutpraha.cz

jana.beranova@mvcr.cz

                                                                                                                                                                                                   


Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kaje, oddělení personálních věcí a vzdělávání

Adresa: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno  

Dokumenty:

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, (pdf, 1,37 MB)

Nové názvy zoz + Vyhláška č. 173/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů