25.8.2009 Představitelé Zlínského a Jihomoravského kraje apelují na urychlení výstavby R 55

Hašek: Silnice prospěje hospodářství na Hodonínsku

Deklaraci samospráv vyjadřující společný zájem signatářů na řešení problematiky průchodu rychlostní komunikace R 55 oblastí Natura 2000 dnes podepsali na radnici ve Starém Městě hejtmani Jihomoravského a Zlínského kraje – Michal Hašek a Stanislav Mišák. Své podpisy připojili starostové celkem dvaceti měst a obcí, jimiž prochází současná přetížená silnice z Otrokovic do Břeclavi.
Signatáři vedeni snahou respektovat požadavky na sociální, kulturní a ekonomický rozvoj území v zájmu ochrany přírody, v zájmu občanů regionu a v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje území jihovýchodní Moravy svými podpisy apelují na všechny zúčastněné strany, aby urychlily přípravu a realizaci rozvojového projektu rychlostní komunikace R 55.
„Společnou deklarací chceme vyjádřit, že vše, co bylo třeba posoudit a vyhodnotit při přípravě rychlostní komunikace R 55, bylo již uděláno. Naším společným zájmem je zahájení výstavby této rychlostní komunikace, protože současná dopravní situace na této trase je neudržitelná,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
„Společná vůle samospráv, obsažená v Deklaraci, by měla být zásadním impulsem, který plánovanou výstavbu této strategické stavby konečně posune do stadia realizace. Z mého pohledu se jedná o dokument zásadního významu – vždyť v něm představitelé dvou krajů a celkem dvacítky obcí a měst dávají najevo své znepokojení nad postupem Ministerstva životního prostředí, které pozastavilo procesy přípravy dílčích úseků staveb, jež s Naturou 2000 přímo nesouvisejí. V situaci, kdy stále větší provoz na silnici I/55 každodenně ohrožuje zdraví a dokonce životy obyvatel obcí a měst, kudy tato přetížená komunikace prochází, je nezbytně nutné práce na přípravě rychlostní silnice R55 obnovit v co nejkratším čase. Věřím, že náš apel dorazí ke všem zainteresovaným subjektům a společně tak přispějeme k vybudování této strategické stavby,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a zdůraznil, že nová silnice zlepší dopravní dostupnost a prospěje hospodářství Hodonínska, které je postiženo nejvyšší nezaměstnaností v kraji. „Ještě dnes text deklarace předám ministrům dopravy a životního prostředí,“ slíbil jihomoravský hejtman. Ocenil, že deklaraci podepsali představitelé měst a obcí bez ohledu na stranickou legitimaci. To nejlépe vyjadřuje skutečnost, že volání po realizaci R 55 vychází ze skutečného přání obyvatel regionu.
V preambuli deklarace se uvádí, že na základě dosud zpracovaných a schválených variant vedení koridoru rychlostní komunikace R55, který byl stabilizován v územně plánovacích dokumentech Jihomoravského a Zlínského kraje, je možné konstatovat, že byl ukončen proces hledání variant R55 mimo Naturu 2000. Dokument podepsali starostové Rohatce, Petrova, Strážnice, Vnorov, Veselí nad Moravou, Bzence a Moravského písku v Jihomoravském kraji, ze Zlínského kraje podpisy připojili starostové Polešovic, Nedakonic, Kostelan nad Moravou, Ostrožské Nové Vsi, Uherského Ostrohu, Kunovic, Uherského Hradiště, Starého Města, Huštěnovic, Babic, Spytihněvi, Napajedel a Otrokovic.

Text deklarace ZDE.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek