18. 8. 2009 S ministrem Slámečkou o financování železniční dopravy

Hejtman půjde k premiérovi

O problému financování regionální železniční dopravy v Jihomoravském kraji a o možných formách systémového řešení problému ve všech regionech ČR jednal v úterý 18. srpna hejtman Jihomoravského kraje a předseda Rady Asociace krajů České republiky Michal Hašek s ministrem dopravy Gustávem Slámečkou.
Během jednání byla diskutována zejména otázka financování celkové výše tzv. prokazatelné ztráty dopravce a návrh systému dlouhodobého financování regionální dopravy, který je v současné době předložen k jednání vlády.
Výsledkem jednání, kterého se zúčastnili rovněž hejtmani a další představitelé českých a moravských krajů, je společný návrh regionů, který má Michal Hašek v nejbližších dnech projednat s premiérem české vlády Janem Fischerem.