19. 8. 2009 Jihomoravský kraj pomůže vodním záchranářům

Hejtman navrhne schválení mimořádné dotace

Situaci ve financování činnosti Vodní záchranné služby ČČK ve zbytku letošního roku a v příštím roce ve středu 19. srpna projednal s velitelem jihomoravské oblastní stanice této služby Stanislavem Hrdličkou hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek spolu s radním Oldřichem Ryšavým a vedoucím odboru zdravotnictví krajského úřadu Josefem Drbalem.
Protože vodní záchranáři letos neměli takové komerční příjmy jako v minulosti, hrozilo jim, že nebudou mít dostatek peněz na provoz v letošním roce. „Dohodli jsme se, že předložíme Zastupitelstvu Jihomoravského kraje návrh na poskytnutí mimořádné dvousettisícové finanční podpory této službě, kterou vnímáme jako součást Integrovaného záchranného systému. O tom, že Vodní záchranná služba funguje dobře, se mohou přesvědčit obyvatelé i návštěvníci našeho kraje při desítkách zásahů na vodních plochách. Naposledy například při nedávném pátrání po utonulém na Novomlýnských jezerech. Kromě toho služba organizuje řadu významných sportovních akcí,“ řekl hejtman a dodal, že do budoucna vidí jako problém situaci, kdy vodní záchranáři, podobně jako donedávna Horská služba, nemají legislativně zakotvený status a financování.
„Proto navrhnu zastupitelstvu, abychom zahájili práci na legislativní iniciativě Jihomoravského kraje. Také začnu jednat o této věci s příslušnými členy vlády,“ dodal Michal Hašek. V září by se podle něj přípravou nového zákona měla zabývat také Rada Asociace krajů ČR, protože problémy s financováním vodních záchranářů se netýkají jen Jihomoravského kraje.
„Rok 2010 vidím jako přechodné období, ve kterém se bude projednávat zákon v legislativním procesu. Proto navrhnu přechodné financování Vodní záchranné služby v Jihomoravském kraji z krajského rozpočtu formou provozní dotace. Očekávám však, že se podaří zákon projednat a schválit tak, aby začal platit nejpozději v září 2011,“ slíbil hejtman.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek