17. 8. 2009 Kraj prověří reálnost traumatologického plánu

Hromadná havárie na dálničním přivaděči

Dne 20. 8. 2009 se na dálničním přivaděči v Brně - Starém Lískovci uskuteční prověrkové cvičení vybraných složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje k ověření funkčnosti systému traumatologické péče.
Základní námětová situace cvičení spočívá v dopravní nehodě autobusů, při které z celkového počtu více než sedmi desítek účastníků nehody bude 6 usmrceno, 12 osob zraněno těžce, 18 osob utrpí středně těžká poranění, 18 osob lehká poranění, 15 osob – ač fyzicky nezraněných – bude v psychickém šoku.
Cvičení nařídil na základě doporučení Bezpečnostní rady kraje ze dne 6.1.2009 hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek vzhledem ke změnám podmínek v poskytování traumatologické péče v kraji a ke změnám v Traumatologickém plánu, jehož reálnost je nutno prověřit. Cvičení se zúčastní stovky lidí - pracovníků zdravotnických zařízení, hasičů, policistů, strážníků, zdravotnických záchranářů, zapojí se Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Úrazová nemocnice Brno, Vojenská nemocnice Brno, Nemocnice Milosrdných bratří, nemocnice v Ivančicích a Tišnově.
Cvičení má prověřit vzájemnou součinnost organizací, zapojených do Integrovaného záchranného systému JMK, organizaci zdravotnického zásahu na místě události, činnost vedoucího lékaře, třídění zdravotně postižených, součinnost operačního střediska s vedoucím zdravotnického zásahu a vozidly při organizaci transportu postižených z místa události, komunikaci s příjmovými zdravotnickými zařízeními, dokumentaci zdravotnického zásahu při mimořádné události pro další vyhodnocení. Během cvičení budou použiti figuranti k simulování skutečných poranění. Ústředním koordinačním prvkem bude operační informační středisko Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.
Jak zdůraznil na dnešní tiskové konferenci hejtman kraje Michal Hašek, největší cvičení svého druhu v Jihomoravském kraji si nevyžádá žádné neplánované náklady. S přípravou IZS na mimořádné události rozpočet kraje počítá.
Policie České republiky, která se bude na této prověrce podílet, žádá řidiče, kteří pojedou 20. srpna po dálnici D1, aby respektovali pokyny dopravních policistů na místě, kde bude snížena rychlost v obou směrech a doprava bude usměrňována značením. Podle plk. Karla Pospíšila z krajského policejního ředitelství mohou řidiči během cvičení využívat k opuštění dálnice výjezdy 194 a 196. Ti, kdo chtějí do centra Brna, by měli volit až výjezd z dálnice v Komárově.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek